Tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento patarėjas (koeficientas 14,5) (karjeros valstybės tarnautojas)

Galioja iki

2023-02-06

Skelbimo Nr.: 54775

Skelbimo data: 2023-01-23

Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento patarėjas (koeficientas 14,5) (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

 

2023 m. sausio 9 d.

 

Įsakymu Nr. 40P-2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

TVARIOS ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS IR MAISTO PRAMONĖS DEPARTAMENTO

PATARĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Administracinis reglamentavimas.

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

4. Gyvulininkystės, veislininkystės, gyvulių sergamumo valdymo, tvarios gamybos plėtojimo gyvulininkystėje ekonominė analizė ir politikos priemonių bei teisinio reguliavimo sprendiniai.

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

5. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

8. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.

10. Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

11. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 

12. Nagrinėja valstybės pagalbos teikimo priemonių, teisės aktų ar kitų politikos veiksmų projektų ekonominį poveikį gyvulininkystės sektoriui.

13. Teikia siūlymus dėl veislininkystės sistemos tobulinimo ir efektyvesnio įgyvendinimo.

14. Rengia iniciatyvas ir teisės aktų projektus, programas bei kitus dokumentus susijusius su tvarios gyvulininkystės plėtra.

 

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

16.3. studijų kryptis – veterinarija (arba);

arba:

16.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.5. darbo patirtis – nacionalinių programų administravimo patirtis;

16.6. darbo patirties trukmė – 2 metai.

 

17. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

17.1. kalba – anglų;

17.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

18. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

18.1. komunikacija – 4;

18.2. analizė ir pagrindimas – 5;

18.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

18.4. organizuotumas – 4;

18.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

19. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

19.1. informacijos valdymas – 4.

 

 

 

 

Dokumentai elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos departamento informacinę sistemą adresu: https://www.testavimas.vtd.lt  priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

 

Išsamesnė informacija apie konkursą: (8 5) 2391 038, [email protected]