Priimamos paraiškos pagal „Paramos įmonėms, vykdančioms žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą paukštienos ir kiaušinių sektoriuose ir patyrusioms nuostolių dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epideminės situacijos, teikimo taisyklės“

Galioja iki

2020-08-14

Informuojame, kad nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. skelbiamas kvietimas teikti paraiškas pagal Paramos įmonėms, vykdančioms žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą paukštienos ir kiaušinių sektoriuose ir patyrusioms nuostolių dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epideminės situacijos, teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-571. (taisyklės paskelbtos Seimo Teisės aktų registre nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/819417a0d31d11eaabd5b5599dd4eebe)

 

Dokumentų formos ir detalesnė informacija apie teikiamą paramą skelbiama Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) tinklalapyje https://www.nma.lt/index.php/parama/nacionalinemis-lesomis-finansuojamos-priemones/priemoniu-sarasas/parama-imonems-vykdancioms-zemes-ukio-produktu-perdirbimo-veikla-paukstienos-ir-kiausiniu-sektoriuose-ir-patyrusioms-nuostoliu-del-covid-19-ligos-koronaviruso-infekcijos-epidemines-situacijos/28932?tab=1 .

 

Paramos paraiškas Agentūra priima nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. iki 2020 m. rugpjūčio 14 d.

 

Paramos paraiška ir pridedami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai, per įgaliotą asmenį, atsiųsti per kurjerį arba registruota pašto siunta Agentūrai (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius), arba elektronine forma, pateikiant užpildytas formas doc, docx, excel formatu. Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, ir pateikti Agentūrai elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt.

 

Pagalbos priemonei numatyta 20 mln. Eur lėšų.

 

Papildomą informaciją teikia Agentūra bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. info@nma.lt, Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento Nacionalinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Dagmara Žebrauskienė, tel. (8 5) 252 6792, el. p. dagmara.zebrauskiene@nma.lt, Žemės ūkio ministerijos Maisto pramonės ir kokybės skyriaus patarėja Aurika Banienė tel. (8 5) 239 1194, el. p. aurika.baniene@zum.lt