Priimamos paraiškos pagal „De minimis pagalbos paukštienos ir kiaušinių sektoriaus ūkio subjektams, patyrusiems nuostolių dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), teikimo taisykles“

Galioja iki

2020-08-21

Informuojame, kad nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. iki 2020 m. rugpjūčio 21 d. skelbiamas kvietimas teikti paraiškas pagal De minimis pagalbos paukštienos ir kiaušinių sektoriaus ūkio subjektams, patyrusiems nuostolių dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 3D-571. (taisyklės paskelbtos Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų registre nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04c9fa20d2e911eaabd5b5599dd4eebe )

 

Dokumentų formos ir detalesnė informacija dėl teikiamos pagalbos skelbiama Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) tinklalapyje https://www.nma.lt/index.php/parama/nacionalinemis-lesomis-finansuojamos-priemones/priemoniu-sarasas/de-minimis-pagalba-paukstienos-ir-kiausiniu-sektoriaus-imonems-patyrusioms-nuostoliu-del-covid-19-ligos-koronaviruso-infekcijos/28929?tab=1

 

Paramos paraiškas Agentūra priima nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. iki 2020 m. rugpjūčio 21 d.

 

Paramos paraiška ir pridedami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai, per įgaliotą asmenį, atsiųsti per kurjerį arba registruota pašto siunta Agentūrai (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius), arba elektronine forma, pateikiant užpildytas formas doc, docx, excel formatu. Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, ir pateikti Agentūrai elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt

 

Pagalbos priemonei numatyta 3,5 mln. Eur lėšų.

 

Papildomą informaciją teikia Agentūra bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. info@nma.lt, Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento Nacionalinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Dagmara Žebrauskienė, tel. (8 5) 252 6792, el. p. dagmara.zebrauskiene@nma.lt, Žemės ūkio ministerijos Maisto pramonės ir kokybės skyriaus patarėja Aurika Banienė tel. (8 5) 239 1194, el. p. aurika.baniene@zum.lt