Kvietimas teikti paraiškas pagal Laikinosios valstybės pagalbos viščiukų broilerių augintojams administravimo taisykles

Galioja iki

2022-05-11

Informuojame, kad nuo š. m. balandžio 28 d. iki gegužės 11 d. skelbiamas kvietimas teikti paramos paraiškas pagal Laikinosios valstybės pagalbos viščiukų broilerių augintojams administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-287.

Paramos paraiškos forma skelbiama Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) interneto svetainėje www.nma.lt.

Paramos paraiškas Agentūra priima nuo š. m. balandžio 28 d. iki gegužės 11 d.

Paraiška ir pridedami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai, per įgaliotą asmenį, atsiųsti per kurjerį arba registruota pašto siunta Agentūrai (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius), arba elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus doc, docx, xls, xlsx, pdf formatu. Elektronine forma teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, ir pateikti Agentūrai elektroniniu paštu [email protected]. Per vieną kartą gali būti keliami ne didesni nei 25 MB apimties dokumentai, didesnės apimties dokumentai gali būti išskaidyti ir teikiami per kelis kartus. Jeigu dokumentai siunčiami ne vienu metu, jie turi būti pateikti tą pačią dieną. Dėl kenkėjiškų programų tikimybės dokumentai negali būti pateikiami nuorodose.

Kvietimui 2021 m. rugsėjo–gruodžio mėn. skirta 2 mln. Eur pagalbos priemonei finansuoti.

Papildomą informaciją teikia Agentūra bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. [email protected], Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento Nacionalinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Inga Trečiokienė, tel. (8 5) 252 6759, el. p. [email protected], Žemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Maisto pramonės ir kooperacijos skyriaus patarėja Aurika Banienė, tel. (8 5) 239 1194, el. p. [email protected].