Kvietimas teikti paraiškas PAGAL IŠIMTINĖS SUREGULIAVIMO PAGALBOS PAUKŠČIŲ LAIKYTOJAMS ADMINISTRAVIMO TAISYKLES

Galioja iki

2022-05-11

Informuojame, kad nuo š. m. balandžio 29 d. iki gegužės 11 d. skelbiamas kvietimas teikti paraiškas pagal Išimtinės sureguliavimo pagalbos paukščių laikytojams administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. balandžio 28 įsakymu Nr. 3D-297

Paraiška ir forma dėl duomenų pateikimo (Taisyklių 2 priedas) skelbiama Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) puslapyje www.nma.lt →Nacionalinėmis lėšomis finansuojamos priemonės →Kviečiame teikti paraiškas → Išimtinė sureguliavimo pagalba paukščių laikytojams.

Paraiškas Agentūra priima nuo š. m. balandžio 29 d. iki gegužės 11 d.

Paraiška ir pridedami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai, per įgaliotą asmenį, atsiųsti per kurjerį arba registruota pašto siunta Agentūrai (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius), arba elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus doc, docx, xls, xlsx, pdf formatu. Elektronine forma teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, ir pateikti Agentūrai elektroniniu paštu [email protected]. Per vieną kartą gali būti keliami ne didesni nei 25 MB apimties dokumentai, didesnės apimties dokumentai gali būti išskaidyti ir teikiami per kelis kartus. Jeigu dokumentai siunčiami ne vienu metu, jie turi būti pateikti tą pačią dieną. Dėl kenkėjiškų programų tikimybės dokumentai negali būti pateikiami nuorodose.

Kvietimui skirta 3 800 000 Eur paramos lėšų.

Papildomą informaciją teikia Agentūra bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. [email protected], Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento Nacionalinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Natalija Voitechovič, tel. (8 5) 252 6938, el. p. [email protected], Žemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Maisto pramonės ir kooperacijos skyriaus patarėja Aurika Banienė, tel. (8 5) 239 1194, el. p. [email protected].