Kvietimas teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės moksliniams tyrimams ir eksperimentinės plėtros projektams vykdyti

Galioja iki

2023-03-09

Vadovaujantis Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2023–2027 metų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-865 „Dėl Žemės ūkio, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros 2013–2027 metų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimo taisyklių patvirtinimo”, skelbiamas paraiškų gauti valstybės pagalbą žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės moksliniams tyrimams ir eksperimentinės plėtros projektams vykdyti priėmimas.

Skiriama bendra pagalbos suma 2023 m. – 620,3 tūkst. Eur. Pagalbos intensyvumas – finansuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Paraiškos teikiamos Finansuotinų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros apraše nurodytiems tyrimams vykdyti.

Paraiškas gali teikti – mokslo ir studijų institucijos įtrauktos į Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos registrą (MSI). Pareiškėjas gali teikti paraišką individualiai arba kartu su partneriais, kurie dalyvauja įgyvendinant projektą ir naudojasi jo rezultatais arba produktais.

Lietuvių kalba užpildytos paraiškos gauti valstybės pagalbą žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (toliau – MTEP) vykdyti turi būti pateiktos iki 2023 m. kovo 9 d. 16.00 val. Žemės ūkio ministerijos Strateginio planavimo departamento Mokslo, inovacijų ir žinių plėtros skyriui (Gedimino pr. 19, Vilnius, 265 kab. arba 235 kab.). Paraiškos turi būti įteiktos pareiškėjo asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį, registruota pašto siunta arba el. paštu pasirašyta kvalifikuotu el. parašu. Kitais būdais pateiktos paraiškos nepriimamos.

Pareiškėjas pateikia:

1. Užpildytą pasirašytą paraišką gauti valstybės pagalbą žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės moksliniams tyrimams ir eksperimentinei veiklai vykdyti kartu su jos elektronine versija. Elektroninė versija PDF, WORD ar kitais formatais pateikiama ir el. paštu [email protected] El. paštu atsiųstą paraišką turi sudaryti jos pasirašyta ir skanuota kopija, paraiškos Word formato dokumentas ir jei yra kiti elektroninės formos ir (ar) pasirašyti skanuoti paraiškos priedai.

2. Jungtinės veiklos sutarties tarp pareiškėjo ir partnerių narių kopiją, kurioje nurodoma kiekvieno fizinio ir (arba) juridinio asmens numatoma vykdyti MTEP projekto dalis, numatoma subsidiarinė ir (arba) solidari visų šios sutarties šalių atsakomybė už prievolių nevykdymą (teikiama, jei paraišką teikia keli subjektai).

Pateikiami finansuotinų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos aprašai, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimo taisyklės ir paraiškos forma:

1. Finansuotinų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų temų aprašas;

2. Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2023–2027 metų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtos finansavimo taisyklės;

3. Paraiškos forma.

 

Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Strateginio planavimo departamento Mokslo, inovacijų ir žinių plėtros skyrius tel.: (8 5) 239 1203; (8 618) 35232.