Kvietimas tapti ekspertais Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į bioekonomikos verslus“ projektų atrankos komitete

Galioja iki

2023-09-29

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. birželio 10 d. įsakymu         Nr. 3D-382, iki š. m. rugsėjo 29 d. kviečiame teikti prašymus į III komiteto – išvadoms dėl projektų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į bioekonomikos verslus“ ekspertus.

Pridedame žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos bendradarbiavimo su partneriais tvarkos aprašą ir kvietimą.

Prašymai ministerijai gali būti pateikiami dviem būdais:

spausdintine forma (vienas originalus egzempliorius). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta adresu: Gedimino pr. 19, 01103 Vilnius;

arba

elektronine forma. Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, ir pateikti ministerijai elektroniniu paštu [email protected].