Prancūzija

Vykdyti projektai:

 • ES Dvynių projektas „Pagalba Ukrainai, priartinant teisinę bazę ir fitosanitarinių reikalavimų įgyvendinimą prie Europos standartų“.
  • Projektą  įgyvendino Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM kartu su Prancūzijos maisto, žemės ūkio ir žuvininkystės ministerija (projekte dalyvauja ir Vokietijos bei Latvijos ekspertai).
  • Projekto trukmė: 2012 m. rugpjūčio mėn. – 2014 m. gegužės mėn.
  • Projekto tikslas – techninė pagalba, teisės aktų harmonizavimas su augalų sveikatingumą reglamentuojančiais ES teisės aktais, naujų nacionalinių teisės aktų įgyvendinimas.
 • Projektas „Kokybės infrastruktūra Baltarusijoje – maisto sauga“. Projektą įgyvendina Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su Prancūzijos standartizacijos asociacija AFNOR.
  • Projekto trukmė: 2012 m. – 2015 m.
  • Projekto tikslas – pagerinti Baltarusijos įstatyminę bazę ir administravimo infrastruktūrą standartizavimo ir akreditacijos srityse, užtikrinant maisto saugą (ypač pieno, mėsos, žuvies ir fasuoto vandens) bei vykdant sanitarinę maisto produktų rinkos kontrolę. Taip pat projekte numatytas Baltarusijos referentinių laboratorijų, atsakingų už fasuoto vandens, žuvies, mėsos ir  pieno produktų saugos užtikrinimą visuomenės sveikatos požiūriu, tinklo tobulinimas.

Pranešimai spaudai:

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-30