Viešosios ir administracinės paslaugos

Administracinės ir viešosios paslaugos:

Savivaldybių teikiamų administracinių paslaugų pagal Žemės ūkio ministerijos kuruojamas valstybės perduotas funkcijas teikimo tipiniai aprašymai

Žemės ūkio ministerijos suteiktų administracinių paslaugų per 2016 metus lentelė 

Žemės ūkio ministerijos suteiktų administracinių paslaugų per 2017 metus lentelė

Nuoroda į Viešųjų ir administracinių paslaugų katalogo informacinę sistemą

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-09