Nekilnojamojo turto kadastras

Nekilnojamojo turto kadastras įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“.

Kadastro valdytoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Kadastro tvarkytoja valstybės įmonė Registrų centras.

Kadastro objektai – Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti nekilnojamieji daiktai.

 Registro objektams apibūdinti naudojami šių susijusių registrų duomenys:

 • Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro;
 • Žemės gelmių registro;
 • Kelių duomenų banko;
 • Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro;
 • Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro;
 • Geodezinio pagrindo informacinės sistemos;
 • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro;
 • Kultūros vertybių registro;
 • Lietuvos Respublikos adresų registro;
 • Georeferencinių duomenų bazių;
 • Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos;
 • Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-14