Gyvūnų augintinių registras

Lietuvos Respublikos gyvūnų augintinių registras įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1268 „Dėl Gyvūnų augintinių registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“.

Gyvūnų augintinių registro valdytoja – Žemės ūkio ministerija, tvarkytojos – VĮ Žemės ūkio informavimo ir kaimo verslo centras ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą tvarką Registro objektų registraciją vykdys Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras atsakingas už Registro duomenų bazės sukūrimą bei tvarkymą.

Gyvūno augintinio registravimas Gyvūnų augintinių registre yra nemokamas. Duomenys gyvūno augintinio savininkui ar laikytojui apie laikomus augintinius teikiami nemokamai. Gyvūno augintinio savininkas ar laikytojas sumoka tik už veterinarijos gvdytojo paslaugą, kurios kainą sudaro mikroschemos kaina, mikroschemos įleidimo kaina, dokumentų pildymo kaina.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-14