Georeferencinio pagrindo kadastras

Georeferencinio pagrindo kadastras įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 215 „Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo“.

Kadastro valdytoja - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Kadastro tvarkytoja - valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“.

Kadastro objektai yra:

kelių ašinės linijos;

gatvių ašinės linijos;

geležinkelių ašinės linijos;

upių, upelių ašinės linijos;

kanalų ir melioracijos griovių ašinės linijos;

ežerų ir tvenkinių ribos;

pastatų ribos;

miškų naudmenų ribos;

žemės ūkio naudmenų ribos;

geodezinio pagrindo punktai;

žemės paviršiaus (aukščio) taškai.

 

Kadastre registruojami stabilūs žemės paviršiaus gamtiniai ir antropogeniniai objektai (kelių ašinės linijos, gatvių ašinės linijos, geležinkelių ašinės linijos, upių, upelių ašinės linijos, kanalų ir melioracijos griovių ašinės linijos, ežerų ir tvenkinių ribos, pastatų ribos, miškų naudmenų ribos, žemės ūkio naudmenų ribos, geodezinio pagrindo punktai, žemės paviršiaus (aukščio) taškai).

 

 Registro objektams apibūdinti naudojami šių susijusių registrų duomenys:

  • Lietuvos Respublikos adresų registro;
  • Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro;
  • Nekilnojamojo turto kadastro;
  • Valstybinės reikšmės kelių informacinės sistemos;
  • Žemės informacinės sistemos.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-14