Žemės ūkio senjorų klubas

Klubo pagrindiniai uždaviniai yra: organizuoti klubo narių susirinkimus, iškilių datų paminėjimą, ekskursijas ir kitus renginius; nagrinėti Žemės ūkio ministerijos ir kitų institucijų istoriją; rinkti medžiagą apie įžymius Lietuvos žemės ūkiui nusipelniusius asmenis, skelbti šią medžiagą įvairiuose leidiniuose ir kitose informacijos priemonėse.

Klubo pagrindiniai uždaviniai yra: organizuoti klubo narių susirinkimus, iškilių datų paminėjimą, ekskursijas ir kitus renginius; nagrinėti Žemės ūkio ministerijos ir kitų institucijų istoriją; rinkti medžiagą apie įžymius Lietuvos žemės ūkiui nusipelniusius asmenis, skelbti šią medžiagą įvairiuose leidiniuose ir kitose informacijos priemonėse.

Klubo nariai gali būti visi žemės ūkio srityje dirbę ir dirbantieji darbuotojai, išskyrus dirbančiuosius valstybės ir savivaldos institucijose ar įstaigose. Klubo garbės nariais gali tapti Lietuvos Respublikos žemės ūkio raidai nusipelnę asmenys. Klubo nariu tampama pateikus pareiškimą klubo tarybai ir jai jį patenkinus, sumokėjus metinį nario mokestį.

Klubo organai yra: visuotinis narių susirinkimas ir kolegialus valdymo organas – taryba. Klubo tarybą dvejų metų laikotarpiui renka klubo visuotinis narių susirinkimas.

Klubas 2004 m. balandžio 14 d. įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 300017554. Klubui 2004 m. balandžio 14 d. suteiktas paramos gavėjo statusas.

Tel. (8 5) 239 8496, el. p. [email protected]   

Klubo taryba 2022 m. balandžio 22 d. visuotiniame susirinkime išrinkta iš 15 narių.

Violeta Veličkienė, Tarybos pirmininkė

Klubo laikraštį AgroSenjoras galite perskaityti paspaude ČIA

Violeta Veličkienė

Tarybos pirmininkė

Mob. tel. 8 659 17 216

[email protected]

 

Zigmantas Gavinavičius 
Pirmininkės pavaduotojas

Tel. (8 5) 270 2043

Mob. tel. 8 698 36 752      

z[email protected]

 

Silvestras Staliūnas

Pirmininkės pavaduotojas

Tel. (8 5) 244 4517

Mob. tel. 8 612 12 762

[email protected]

 

Viktorija Zvicevičienė

Pirmininkės pavaduotoja

Mob. tel. 8 600 43 141

[email protected]

Birutė Gujienė

Tarybos sekretorė

Mob. tel. 8 672 27 636

[email protected]

 

Zosė Dapševičienė

Finansininkė

Mob. tel. 8 614 23 217

[email protected]

 

 

 

  Žemės ūkio senjorų klubo laikraštis „AgroSenjoras‘2021“

 

Senjorų klubo taryba

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-11