Dėl lietingo sezono – paprastesni reikalavimai ir lankstesnė kontrolė ūkininkams

Žemės ūkio ministerija dėl ilgo lietingo laikotarpio šią vasarą bei stichinių liūčių ūkininkams taikys paprastesnius reikalavimus ir lankstesnę kontrolę. Ūkininkai, kurie prisiėmė agrarinės aplinkosaugos ir klimato veiklos įsipareigojimų rizikos vandens telkinių būklei gerinti, tačiau dėl didelio vandens kiekio negalėjo laiku nušienauti įsipareigotų plotų iki rugpjūčio 1 d., galės kreiptis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA) dėl sankcijų netaikymo.

Ministerija pavedė Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) nedelsiant informuoti visus Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ dalyvaujančius pareiškėjus, kad jie pateiktų ekstremalių oro sąlygų paveiktų plotų, kuriuose negalėjo įgyvendinti prisiimtų įsipareigojimų nuotraukas per „NMA agro“ programėlę. Tokiu atveju sankcijos nebus taikomos.

Tai padaryti ūkininkai gali per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jie sužinojo apie nuo jų valios nepriklausančias aplinkybes, dėl kurių negali įgyvendinti prisiimtų įsipareigojimų, bet ne vėliau kaip iki rugpjūčio 19 d. Patikras šiuose plotuose NMA pradės nuo rugpjūčio 22 d.

Jau anksčiau Žemės ūkio ministerija mėnesiu pavėlino šienavimo terminus pievose ir sodų tarpueiliuose – tai atlikti reikės iki rugsėjo 1 dienos, kai įprastas terminas buvo rugpjūčio 1 diena.

Žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko įsakymu patikslintos ir atnaujintos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės. Pievų sutvarkymo terminas jose pavėlintas vienu mėnesiu be jokių papildomų išlygų ar sąlygų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-16