Ūkiams nuo afrikinio kiaulių maro saugoti – papildomas kvietimas teikti paraiškas ir 1,8 mln. eurų paramos

Padažnėjus afrikinio kiaulių maro atvejams, Žemės ūkio ministerija ragina dar to nepadariusius įdiegti ūkiuose biologinio saugumo priemones. Kad tai atlikti būtų lengviau, ministerija siūlo finansinę pagalbą – nuo rugsėjo 26 d. iki spalio 31 d. organizuojamas papildomas kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas“.

Paramos gali kreiptis ūkinių gyvūnų laikytojai – fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla.

Paramai numatyta skirti beveik 1,8 mln. Eur. Paramos intensyvumas siekia 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia galima paramos suma projektui negali viršyti 100 tūkst. Eur arba 300 tūkst. Eur, kai įsigyjamas turtas gali būti naudojamas daugiau negu vienoje ūkinių gyvūnų laikymo vietoje (pvz. mobili dezinfekcinė įranga ir kt.) ir 200 Eur vienam sąlyginiam gyvuliui (SG), kai prašoma paramos suma viršija 4 tūkst. Eur.

Pareiškėjo teikiamų paramos paraiškų skaičius pagal šią priemonę neribojamas. Tačiau  bendra paramos suma vienam paramos gavėjui (taip pat ir nesavarankiškų įmonių, sutuoktinių) negali viršyti 600 tūkst. Eur  2021 m. ir vėliau pateiktoms paraiškoms pagal šią priemonę visas ūkinių gyvūnų laikymo vietas kartu sudėjus.

Pareiškėjai turi būti iki paramos paraiškos pateikimo parengę biologinio saugumo priemonių taikymo ir tam reikalingų investicijų planą ir suderinę jį su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniu padaliniu.

Šiais metais paraiškos pagal šią priemonę rinktos kovą ir balandį, kvietimui buvo skirta daugiau kaip 2 mln. Eur. Gautos 23 paraiškos už beveik 1 mln. Eur.

Ministro K. Navicko įsakymas Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 3d-828 „Dėl paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2022 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo yra čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-30