Žemės ūkio studijas pasirinkusiems jaunuoliams – ministerijos stipendijos

Žemės ūkio ministerija, siekdama į žemės ūkį pritraukti daugiau jaunų specialistų, juos skatins tikslinėmis stipendijomis. Skatinamosios stipendijos pirmakursiams sieks 200 Eur per mėnesį.

Stipendijas  gaus 145 pirmo kurso studentai, besimokantys Vytauto Didžiojo (VDU), Lietuvos sveikatos mokslų, Vilniaus Gedimino technikos, Kauno technologijos universitetų, Kauno miškų ir inžinerijos, Vilniaus, Kauno, Utenos ir Alytaus kolegijų pirmosios studijų pakopos studijų programose, susijusiose su žemės ūkio, maisto ūkio, veterinarijos ir kaimo plėtros sritimis.

Stipendijos skiriamos atsižvelgiant į tai, kad reikia kuo daugiau aukštos kvalifikacijos specialistų, gebančių kurti ir diegti technologijas bei inovacijas, nes būtent žemės ūkis yra strateginė valstybės sritis. Būtina modernizuoti, skaitmenizuoti ir vystyti žemės ūkį, užtikrinti aprūpinimo maisto produktais saugumą ir kartu tausoti vandens, dirvožemio išteklius, saugoti bioįvairovę, rimtai žiūrėti į klimato kaitą.

Stipendijos bus mokamos iš Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymo programos priemonės „Skleisti žinias žemės ūkio sektoriuje“ lėšų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-29