Ankštinių ir baltyminių augalų perdirbėjams – daugiau galimybių gauti paramą

5 mln. Eur vienam projektui – tiek galėtų gauti investuojantys į ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimą. Planuojama atskirai remti šių augalų perdirbimą. Taigi produktus iš ankštinių ir baltyminių augalų gaminantys nekonkuruos su visų kitų žemės ūkio produktų perdirbėjais.

Siekdama skatinti sėjomainą, ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimą ir aukštesnės pridėtinės vertės produkcijos kūrimą, Žemės ūkio ministerija tikslina Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ šios veiklos srities įgyvendinimo taisykles.

Perdirbant ankštinius ir baltyminius augalus, didžiausia galima paramos suma vienam projektui, vienam juridiniam asmeniui ir susijusiems asmenims 2014–2022 m. laikotarpiui yra 5 mln. Eur.

Tikslinami projektų atrankos kriterijai:

  • ypatingas dėmesys skiriamas kooperacijos vystymui;
  • prioritetas teikiamas perdirbantiems ekologiškus ir pagal NKP reikalavimus pagamintus žemės ūkio produktus;
  • vidutinėms įmonėms bei sektoriams nebebus teikiamas prioritetas;
  • atsisakoma atrankos balų už intensyvumo susimažinimą.

Birželio mėnesio kvietimui teikti paraiškas pagal KPP veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ numatyta skirti 22,3 mln. Eur. Iš jų 10 mln. Eur – ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimui ir 12,3 mln. Eur kitų žemės ūkio produktų perdirbimui.

Rugsėjo mėnesį, perskirsčius KPP lėšas, vyksiančiam kvietimui teikti paraiškas planuojama skirti 24 mln. Eur.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-28