Nekilnojamojo turto kadastras

Susistemintas ir metodiškai sutvarkytas nekilnojamųjų daiktų grafinių ir atributinių duomenų rinkinys. Nekilnojamojo turto kadastro paskirtis yra apskaityti ir kaupti duomenis apie nekilnojamąjį turtą. Tik išmatuotas sklypas gali būti fiksuojamas nekilnojamojo turto kadastre ir registre ir tik įregistruotą turtą galima perleisti. Šio kadastro tvarkytojas yra VĮ „Registrų centras“.

 Lietuvos nekilnojamojo turto kadastro sistemos pagrindas yra geodeziniais prietaisais išmatuotas žemės sklypas. Nekilnojamojo turto kadastro objektas yra nekilnojamasis daiktas, t. y. žemė, pastatai, butai, patalpos, inžineriniai statiniai.

Pagrindinis teisės aktas – Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas, kuris apibūdina nekilnojamojo turto duomenis, reikalingus šio turto apskaitai. Šis įstatymas reglamentuoja:

  • nekilnojamųjų daiktų, registruojamų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre, formavimą;
  • kadastro duomenų nustatymą ir jų įrašymą į nekilnojamojo turto kadastrą;
  • nekilnojamojo turto kadastro statusą;
  • kadastro steigimą;
  • tvarkymą;
  • reorganizavimą ir likvidavimą;
  • matininkų veiklos sąlygas, teises, pareigas ir atsakomybę.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-26