Žemės ūkyje 2011 m. sukurta 15,9 procento daugiau pridėtinės vertės

Data

2011 12 23

Įvertinimas
0

 

 

 

Išankstiniais Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2011 m. žemės ūkio* pridėtinė vertė to meto kainomis sudarė 2,6 mlrd. litų, arba 15,9 procento daugiau negu 2010 m. Tai lėmė geresnis žemės ūkio augalų derlius ir padidėjusios žemės ūkio produktų supirkimo kainos.

 

Žemės ūkio produkcijos buvo pagaminta už 7,9 mlrd. litų, arba 21,2 procento daugiau negu 2010 m., produkcijos apimtis padidėjo 2,9 procento: augalininkystės produkcija išaugo 8,8 procento, o gyvulininkystės – sumažėjo 3,5 procento.

 

Remiantis išankstiniais duomenimis, augalininkystės produkcijos vertė padidėjo 38 procentais, nes buvo išauginta daugiau javų (8 proc.),­ rapsų sėklų (14,3 proc.), bulvių – (10,7 proc.), cukrinių runkelių (20 proc.) ir kitų žemės ūkio augalų, be to, pakilo žemės ūkio augalų supirkimo kainos (27,9 proc.). Ypač išaugo javų supirkimo kainos – 47 procentais, rapsų sėklų – 37,6, vaisių ir uogų – 37,9 procento.

 

Gyvulininkystės produkcijos vertė padidėjo 5,2 procento. Įtakos tam turėjo 9,9 procento padidėjusios šios produkcijos supirkimo kainos: galvijų – 20,2 procento, kiaulių – 8,4, pieno – 13,5 procento. Gyvulininkystės produkcijos gamybos apimtis sumažėjo, nes buvo mažiau išauginta galvijų (9 proc.), primelžta pieno (4 proc.) ir surinkta kiaušinių (14 proc.).

 

Materialinės išlaidos padidėjo 23,5 procento dėl 23,7 procento pabrangusių žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių. Išaugo mineralinių trąšų (34,5 proc.), pašarų (26,4 proc.), naftos produktų (23,6 proc.) ir elektros (9,8 proc.) kainos.

 

 

Žemės ūkio produkcijos rodikliai

 

 

Mln. litų

2011 m., palyginti su 2010 m.,
padidėjimas (+), sumažėjimas (-), proc.

apimties

vertės

Žemės ūkio produkcija

7 922

+2,9

+21,2

   Augalininkystės ir gyvulininkystės produkcija

7 310

+3,1

+22,8

   augalininkystės

4 402

+8,8

+38,0

   gyvulininkystės

2 908

-3,5

+5,2

Tiesioginės išmokos produkcijai

616

x

+19,9

Materialinės išlaidos (tarpinis vartojimas)

5 934

x

+23,5

Pridėtinė vertė

2 604

x

+15,9

Tiesioginės išmokos gamybai

612

x

-10,9

 

*Augalininkystė, gyvulininkystė ir susijusios paslaugos bei neatskiriama ne žemės ūkio nepagrindinė veikla.

 

 

 

 

Statistikos departamento informacija