exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Žemės ūkis siekia prisitaikyti prie klimato kaitos

Data

2018 04 24

Įvertinimas
0
asambleja.jpg

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų ir klimato kaitos padarinių mažinimas, aplinkai draugiškų technologijų ir inovatyvių sprendimų taikymas, tvari žemės ūkio veikla – šiuo metu tai prioritetinės sritys tiek Europos Sąjungos, tiek nacionalinėje politikoje. Praėjusią savaitę į Baltijos asamblėjos susitikimą susirinkę Estijos, Latvijos, Lietuvos, Belgijos ir Švedijos parlamentų ir vyriausybių atstovai aptarė, kaip įgyvendinami Paryžiaus susitarimo ir ES klimato kaitos ir energetikos politikos tikslai iki 2030 m.

Klimatui šiltėjant, daugėja ekstremalių gamtos reiškinių, o žemės ūkio sektoriui tai ypač aktualu, nes jis tiesiogiai priklausomas nuo gamtos sąlygų. „Siekiant apsaugoti žemės ūkio sektorių, išlaikyti jį gyvybingą ir konkurencingą, svarbu sutelkti pastangas užtikrinant informacijos ūkininkams sklaidą apie klimato kaitos pokyčius ir priemones, kurių galima imtis siekiant išvengti skaudžių padarinių. Ateityje esminiai pokyčiai turi atsirasti ir pačiame ūkininkavime. Tik taikant aplinkai palankius ūkininkavimo principus galime svariai prisidėti prie klimato kaitos iššauktų ekstremalių situacijų mažinimo“, – asamblėjoje sakė žemės ūkio viceministras Saulius Savickis.

Daugelis paramos priemonių vykdomos per Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą. Minėtuoju laikotarpiu skiriama parama ekologiniam ūkininkavimui, agrarinės aplinkosaugos veiksmams, investicijoms į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą, parama biodujų gamybai kaimo vietovėse, ūkio subjektų švietimui ir konsultavimui klimatui ir aplinkosaugai naudingos žemės ūkio praktikos klausimais, daliai pasėlių, gyvulių ir augalų draudimo įmokų kompensuoti, dirvožemio agrocheminės savybėms tirti ir kitoms priemonėms.

Lietuvos mokslininkai taip pat skatinami aktyviai domėtis klimato kaitos problemomis, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimu bei pasidalinti gerąja praktika su ūkininkais. Klimato kaitos mažinimo procesą spręsti bei optimizuoti ūkio sąnaudas galima taikant šiuolaikiškas tiksliojo ūkininkavimo technologijas.