Žemės ūkio* pridėtinė vertė 2010 m. padidėjo 13,5 procento

Data

2010 12 27

Įvertinimas
0

 

 

Išankstiniais skaičiavimais, 2010 m. žemės ūkio pridėtinė vertė to meto kainomis sudarė 2,3 mlrd. litų ir buvo 13,5 procento didesnė negu 2009 m. Pridėtinės vertės didėjimą lėmė 13,6 procento padidėjusios žemės ūkio produktų supirkimo kainos.

 

Žemės ūkio produkcijos buvo pagaminta už 6,4 mlrd. litų, tai 7,9 procento daugiau negu 2009 m., produkcijos apimtis per tą patį laikotarpį sumažėjo 3,7 procento, iš jos augalininkystės – 9,3 procento, o gyvulininkystės padidėjo 3,9 procento.

 

Nors augalininkystės produkcijos gamybos apimtis sumažėjo, nes buvo gautas mažesnis javų (20,8 proc.) ir­ bulvių (11,4 proc.) derlius, bet jos vertė padidėjo 4,7 procento dėl aukštesnių augalininkystės produkcijos supirkimo kainų (20,2 proc.). Ypač padidėjo javų supirkimo kaina – 22,6 procento, bulvių – 21,3, rapsų sėklų – 20,7 procento.

 

Gyvulininkystės produkcijos apimtis padidėjo dėl didesnio išaugintų gyvulių ir paukščių skaičiaus. Ypač padidėjo kiaulių išauginimas – 18,8 procento, paukščių – 10,7 procento. Pieno primilžis sumažėjo 2, kiaušinių surinkimas – 5 procentais. Gyvulių ir gyvulininkystės produktų supirkimo kainos padidėjo 10,3 procento, iš jų gyvulininkystės produktų – 26,3 procento, ypač pieno – 36,5 procento, nors gyvulių ir paukščių supirkimo kainos sumažėjo 4,8 procento. Visa tai lėmė gyvulininkystės produkcijos gamybos vertės padidėjimą 15,5 procento.

 

Materialinės išlaidos žemės ūkio produkcijai pagaminti 2010 m., palyginti su 2009 m., išaugo 3,6 procento. Pagrindinė priežastis – didesnės žemės ūkio produkcijos gamybai įsigytų materialinių išteklių kainos: pabrangusi energija (12,4 proc.), veterinarijos paslaugos (8,2 proc.), pašarai (7,3 proc.), gamybos priemonių priežiūra (1,5 proc.).

 

 

 

 

Žemės ūkio produkcijos rodikliai

 

 

Pagaminta,
mln. litų

2010 m., palyginti su 2009 m., padidėjimas, sumažėjimas (-), proc.

apimties

vertės

Žemės ūkio produkcija *

6 363

-3,7

+7,9

Augalininkystės ir gyvulininkystės produkcija

5 799

-3,4

+9,5

augalininkystės

3 089

-9,3

+4,7

gyvulininkystės

2 710

+3,9

+15,5

Tiesioginės išmokos produkcijai

513

x

-6,3

Materialinės išlaidos (tarpinis vartojimas)

4 548

x

+3,6

Pridėtinė vertė

2 328

x

+13,5

Tiesioginės išmokos gamybai

686

x

18.3

 

*Augalininkystės, gyvulininkystės ir susijusių paslaugų bei neatskiriamos antrinės ne žemės ūkio veiklos.

 

 

 

 

Statistikos departamento informacija