Žemės ūkio paskolų garantijų fondui – 15 metų

Data

2012 11 30

Įvertinimas
0

Prieš 15 metų,  1997 m. lapkričio 26 d., buvo įregistruota nauja įmonė – UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas. Taip buvo sudaryta galimybė žemdirbiams, neturintiems pakankamai įkeičiamo turto, gauti kreditus ir investuoti į savo ūkių plėtrą.

Idėja įkurti Fondą kilo, kai ūkininkai susidūrė su kreditavimo problemomis. „Lietuvoje tuo metu buvo labai sunku pasiskolinti lėšų žemės ūkio veiklai. Bankai žemės ūkio nelaikė patikimu verslu, ši veiklos sritis buvo laikoma pernelyg rizikinga. Skolinimosi galimybę ūkininkams apsunkino ir tai, kad buvo reikalingas užstatas, kurio žemdirbiai neturėjo arba jis buvo menkai vertinamas. Žemė tuo metu taip pat nebuvo užstatas, o ir jos nuosavybės teises mažai kas turėjo,  – pasakoja Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė Danguolė Čukauskienė. – Kurdami Fondą, galvojome daugiau apie tai, kaip sudaryti ūkininkams palankesnes kreditavimo sąlygas, kad paspartėtų ūkio plėtra, tačiau tuo pačiu teko nemažai nuveikti kuriant bankų pasitikėjimą žemdirbiais. Tiek bankai, tiek žemdirbiai greitai patikėjo Žemės ūkio paskolų garantijų fondo teikiamų paslaugų nauda ir patikimumu.“

Fondo veiklos pradžioje garantijos buvo teikiamos tik ūkininkams. Taip pat pradėtos teikti garantijos už Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros imamus kreditus žemės ūkio produkcijai supirkti. Šie kreditai leido laiku atsiskaityti su žemės ūkio produkcijos gamintojais, užtikrino žemdirbių pajamas. Vėliau, kai paslauga ėmė populiarėti, kreditų garantijos pradėtos teikti ir žemės ūkio bendrovėms, kooperatyvams. Greitai paslaugų sąrašas pasipildė – nuspręsta kreditų garantijas teikti visam smulkiajam verslui kaimo vietovėse, maisto perdirbimo įmonėms, taip pat kaimo bendruomenėms.

„Jau pirmaisiais 1998 veiklos metais buvo suteikta 235 garantijų už 255 mln. Lt, 1999 metais – jau 50 proc. daugiau“, – pasiteisinusią kreditavimo galimybę akcentavo Fondo direktorė.

Daugiau garantijų Žemės ūkio paskolų garantijų fondas pradėjo teikti nuo 2002 m., kai kaimo plėtrai buvo skirta ES finansinė parama. Žemdirbiai, smuklūs verslininkai kaime daug skolinosi - modernizavo ir plėtė ūkius, kiti veiklą tik pradėjo, kūrė naujus ūkius. 2005 m. pradėtos teikti garantijos kredito unijoms.

„Didžiausias skolinimosi su garantija pakilimas buvo prieškriziniais metais – 2007 m. suteikėme daugiau nei 500 garantijų už 250 mln. Lt ir džiaugiamės,  kad šis skaičius stabilizavosi. 2011 m. taip pat  suteikėme 503 garantijas už daugiau nei 200 mln. Lt“, – apie kreditų su garantijomis augimo tendencijas pasakoja D.Čukauskienė.

Nuo Fondo veiklos pradžios bendra kredito įstaigų išduotų kreditų su garantija suma jau siekia 3 mlrd. Lt, už kuriuos buvo suteikta 2,3 mlrd. Lt garantijų. Garantuotais kreditais pasinaudojo 4 tūkst. žemdirbių, kaimo verslininkų bei žemės ūkio produktų perdirbėjų, suteiktos 56 garantijos už Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros imtus kreditus. Tačiau per visą veiklos laikotarpį svarbiausiu Fondo klientu buvo ir iki šiol išliko ūkininkas.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas ir toliau sėkmingai dirba, plečia veiklos sritis, taip siekdamas kiek galima labiau prisidėti prie Lietuvos žemės ūkio plėtros. „2011 m. Fondui suteikta teisė teikti garantijas lizingo bendrovėms. Tačiau ši paslauga nepatraukli, todėl manome, kad ją reikėtų tobulinti,“ – apie tolesnius darbus mąsto Fondo direktorė.

„Žemės ūkio paskolų garantijų fondo gimtadienio proga norime padėkoti visiems mūsų klientams, partneriams ir kolegoms už bendradarbiavimą ir pagalbą siekiant užsibrėžtų tikslų, – sako direktorė D.Čukauskienė. – Tikime, kad įgyvendinus mūsų garantuotus projektus, stiprės ūkiai, smulkios įmonės, bus sukurtos naujos darbo vietos. Esame pasiryžę padaryti viską, kad visi liktų patenkinti Žemės ūkio paskolų garantijų fondo paslaugų kokybe.“ 

Žemės  ūkio paskolų garantijų fondo informacija