Žemės ūkio paskolų garantijų fondas – pagalba ūkininkui čia ir dabar

Data

2020 04 27

Įvertinimas
1
job-4131482_960_720.jpg

Žemdirbiai, verslininkai, pradedantys verslą kaimo vietovėse ar jį vystantys, neretai susiduria su lėšų stygiumi, o finansavimo negali gauti, nes neturi reikiamo dydžio užstato. Jiems gali padėti Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, suteikdamas finansų įstaigoms garantiją už imamą kreditą ar lizingo paslaugas, ir kompensuodamas palūkanas

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas teikia garantijas finansų įstaigoms (bankams, kredito unijoms, lizingo bendrovėms)  už  ūkio subjektų imamus kreditus. Finansų įstaigoms garantuojamas iki 80 proc. neatgautos kredito dalies grąžinimas, lizingo atveju – iki 80 proc. neatgautos lizingu finansuojamo turto kainos sumokėjimas. 

Garantijos teikiamos už kreditus, skirtus investicijoms (tiek gaunantys ES paramą, tiek ir be paramos), už kreditus, skirtus trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti, už lizingo paslaugas bei piniginio reikalavimo dalinio apmokėjimo finansuotojams.

Kas gali gauti kreditą su garantija?

Garantijų fondo kreditus su garantijomis gali gauti visi, užsiimantys žemės ūkio bei kita veikla kaimo vietovėse: ūkininkai, žemės ūkio bendrovės ar kitos žemės ūkio įmonės, alternatyvūs kaimo verslai, taip pat visos tiek kaime, tiek mieste veikiančios žemės ūkio produktus perdirbančios įmonės.

Kreditą su garantija gali gauti ūkio subjektai, kurių veikla susijusi su:

  • žemės ūkiu (tradicinė žemės ūkio veikla),
  • miškų ūkiu (miškininkystė ir medienos ruoša),
  • maisto ūkiu (mėsos, pieno, daržininkystės ir kitą žemės ūkio produkciją perdirbančios įmonės kaimo vietovėje),
  • žuvininkyste (žuvų auginimas, veisimas, perdirbimas),
  • kaimo plėtra (smulkios ir vidutinės įmonės, kaimo turizmas, autoservisai, kirpyklos ir  bet kokia kita veikla, jei ji vykdoma kaimo vietovėje, kurioje gyvena ne daugiau kaip 6 tūkst. gyventojų),
  • žemės ūkio produkciją superkančios, perdirbančios ir (ar) realizuojančios įmonės mieste.

Vienas kreditas negali būti didesnis kaip 1,16 mln. Eur, kredito terminas - neribojamas.

Už ką gali būti kompensuojamos palūkanos

Palūkanos kompensuojamos už ilgalaikius, investicinius kreditus ar naudojantis lizingo paslauga kompensuojama 80 proc. sumokėtų palūkanų, maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba – 4 proc., kompensavimo terminas – 36 mėnesiai nuo kredito sutarties pasirašymo dienos. Palūkanos nekompensuojamos, jei projekto įgyvendinimui skirta ES parama bei už kreditus, skirtus žemei įsigyti.

Taip pat palūkanos kompensuojamos po 2020 m. balandžio 17 d. paėmusiems investicines paskolas ir patiriantiems sunkumus dėl COVID-19 protrūkio kompensuojama 100 proc. palūkanų, maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba, negali būti didesnė kaip 6 proc., o kompensacijos už palūkanas, sumokėtas iki 2020 m. gruodžio 31 d., bus išmokamos kas mėnesį. Taip pat bendra nereikšminga (de minimis) pagalbos suma vienam pareiškėjui (įskaitant susijusius ūkio subjektus) per bet kuriuos trejus finansinius metus negali viršyti 20 tūkst. Eur, kai investuojama į pirminę žemės ūkio produktų gamybą, bei 200 tūkst. Eur, kai investuojama į kitą veiklą. 

Daugiau informacijos apie tai rasite čia. 

Už trumpalaikius kreditus ar kredito linijas, paimtus nuo 2020 m. kovo 16 d. kompensuojama 100 proc. sumokėtų palūkanų (iki 2020 m. gruodžio 31 d., po to kompensuojama 80 proc.), palūkanos  kompensuojamos 24 mėnesius nuo kredito sutarties pasirašymo dienos. Maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba, negali būti didesnė kaip 8 proc., nuo 2021 m. sausio 1 d.- 6 proc., kompensacijos už palūkanas sumokėtas iki 2020 m. gruodžio 31 d. bus išmokamos kas mėnesį. Bendra nereikšmingos de minimis pagalbos suma per trejus finansinius metus negali viršyti 20 tūkst. Eur. Pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, užsiimantiems žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba žemės ūkio produktais ir imantiems kreditus produkcijai iš savo kooperatyvo narių supirkti, nereikšmingos de minimis pagalbos suma  per trejus finansinius metus – 200 tūkst. Eur.

Kur kreiptis?

Visi, norintys gauti kreditus su garantija, turi kreiptis į bet kurį banką ar kredito uniją. Kredito įstaiga, įvertinusi, kad klientui nepakanka užstato ir priėmusi sprendimą teikti kreditą, kreipiasi į bendrovę dėl garantijos suteikimo. Reikalavimus kelia bankai, nes projektai turi būti finansiškai pagrįsti, kad būtų skirtas finansavimas bei numatyta, kaip ir kada kreditas bus grąžintas.

Kredito įstaiga kartu su kitais dokumentais, reikalingais garantijai gauti, pateikia ir ūkio subjekto prašymą dėl palūkanų kompensavimo, kurio formą galima rasti bendrovės tinklapyje www.garfondas.lt. 

Jokių kitų papildomų dokumentų (pvz. sąskaitų, pažymų apie sumokėtas palūkanas) ūkio subjektui pateikti nereikia visą kompensavimo laikotarpį.