Žemės ūkio paskolų garantijų fondas leidžia imtis ambicingų projektų

Data

2017 12 14

Įvertinimas
0
grafika.jpg

Metams baigiantis, Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) suskaičiavo, kad šiais metais jau suteikė 152 garantijas už 27,6 mln. Eur, iš kredito įstaigų pasiskolinta 36,3 mln. Eur. Iš jų 5 garantijos už 12 mln. Eur buvo suteiktos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai.

Kredito įstaigos garantijų į ŽŪPGF kreipiasi dėl klientų užstato trūkumo, galimybės suteikti finansavimą palankesnėmis sąlygomis, rizikos sumažinimo ar galimybės gauti palūkanų kompensacijas klientams. Taip pat garantija leidžia imtis ir didelių, ambicingų projektų.

Šiais metais daugiausia garantijų buvo suteikta investiciniams projektams finansuoti (72 prc. visų garantijų), likusi dalis – trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti. Ūkio subjektai įsigijo naujos ir naudotos žemės ūkio technikos, grūdų valymo ir sandėliavimo įrangos, statė bei rekonstravo fermas, įrenginėjo vėjo jėgaines, bei įgyvendino daug kitų projektų.

Imantys kreditus ar lizingo paslaugas su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, gali gauti ir dalinį kredito įstaigai sumokėtų palūkanų kompensavimą. 2017 metais jau kompensuota beveik 130 tūkst. Eur palūkanų, šia lengvata pasinaudojo 170 ūkio subjektų, garantijas gavusių tiek šiais, tiek ankstesniais metais.

Geriausi darbo vertintojai – klientai

Siekdamas išsiaiškinti klientų požiūrį į teikiamas garantijų, palūkanų kompensavimo paslaugas bei bendrą situaciją kreditavimo sektoriuje, ŽŪPGF lapkričio mėnesį atliko klientų, šiais metais pasinaudojusių valstybės garantijomis, apklausą.

Apklausoje dalyvavo ūkininkų ūkiai, įmonės kaimo vietovėse, žemės ūkio bendrovės, kooperatyvai ir įmonės mieste. Pusė jų nurodė, kad informacijos apie ŽŪPGF teikiamas paslaugas jiems pakanka, dar 40 proc. – iš dalies pakanka ir tik 10 proc. apklaustųjų nurodė, kad informacijos nepakanka.

Dažniausiai klientai informaciją apie teikiamas paslaugas gauna iš kredito įstaigų darbuotojų (80 proc.), tik maža dalis jų (mažiau nei po 10 proc.) informaciją rado reklaminiuose leidiniuose, straipsniuose spaudoje ar seminarų, parodų metu.

Didžioji dalis (73 proc.) apklausoje dalyvavusių klientų  mano, kad ŽŪPGF darbuotojai savo darbą atlieka profesionaliai, dar 12 proc. – kad iš dalies profesionaliai, likusi dalis (15 proc.) nuomonės neturėjo. Taip pat beveik 60 proc. apklaustųjų planuoja kreiptis finansavimo su fondo garantija ir ateityje, likusi dalis šiuo metu to neplanuoja, bet tokios galimybės neatmeta.
Garantijos yra teikiamos bankams ir kredito unijoms už žemdirbių, kaimo verslininkų ir žemės ūkio produktų perdirbėjų imamus kreditus investicijoms, trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti. Kredito įstaigoms garantuojamas iki 80 proc. negrąžinto kredito sumos grąžinimas. Garantijos teikiamos ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms už ūkio subjektų lizingo būdu įsigyjamą naują žemės ūkio techniką bei kitus įrengimus, jiems taikoma garantijos suma – iki 60 proc.