2021-01-06

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas ir toliau ties ranką sunkumų patiriantiems ūkio subjektams

Vyriausybė šiandien pritarė Žemės ūkio ministerijos siūlymui leisti UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui ir toliau - iki šių metų birželio 30 d. - teikti individualias garantijas finansų įstaigoms dėl sunkumus patiriantiems ūkio subjektams teikiamų paskolų ir lizingo paslaugų.

Tai šiuo metu leidžia Europos Komisijos (EK) komunikatas „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“. Europos Komisijai pratęsus komunikato galiojimą iki 2021 m. birželio 30 d., buvo sudaryta galimybė valstybėms narėms valstybės pagalbos schemas, kurių galiojimas turėjo baigtis 2020 m. gruodžio 31 d., suderinus su Europos Komisija supaprastinta tvarka, įgyvendinti ir toliau.

Taigi UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ ir toliau turės galimybę teikti individualias garantijas finansų įstaigoms dėl ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste ir  kurie susiduria su likvidumo problemomis, teikiamų paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugų, skirtų ūkinei veiklai palaikyti.

„Sudėtinga situacija dėl COVID-19 tęsiasi, todėl ūkio subjektai, tikėtina, susidurs su finansiniais sunkumais - apyvartinio kapitalo trūkumu, kuris reikalingas tęsti ūkio veiklą, supirkti žemės ūkio produktus ir iš anksto atsiskaityti su žemdirbiais, taip pat užtikrinti dirbančiųjų pajamas. Atsižvelgiant į tai, būtina ir toliau sudaryti kuo palankesnes sąlygas ūkio subjektams pasiskolinti iš finansų įstaigų“, - teigia žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas.

Planuojama, kad per š. m. I pusmetį už 25 mln. Eur finansų įstaigų suteiktų paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugų bus suteikta 20 mln. Eur individualių garantijų.