2022-02-03

Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas – kas keisis?

Ūkininkai jau ruošiasi artėjančiam žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimui. Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškose ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse šiemet bus kelios naujovės, kurias ūkininkams verta žinoti:

 • Nebus leidžiama deklaruoti valstybinės žemės plotų, neturint jos naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentų.

Šiuos dokumentus bus privaloma pateikti iki deklaravimo, t. y. paraiškos patvirtinimo datos Valdų registre. Tai ypač svarbu, jei žemė laikinai nuomojama.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos paprastai deklaravimo pradžiai kontrolės institucijoms pateikia naujausius registro duomenis, bet jei žemė išsinuomota prieš pat deklaravimo pradžią, ūkininkams gali tekti patiems pateikti dokumentus Valdų registrui. Iki šiol žemės naudojimo dokumentus būdavo galima pateikti seniūnijos darbuotojams, kurie juos patikrindavo.

 • Siekiant išsaugoti ir atkurti daugiametes pievas bei ganyklas, įvestas naujas klasifikatoriaus kodas – AGP, kuris bus skirtas deklaruoti atkuriamas pievas ir ganyklas.

Pareiškėjai, deklaravę daugiametes pievas arba plotus, kurie paskutinius penkerius metus buvo deklaruojami kaip pievos ir nesuarti, privalo jų plotą išlaikyti. Nauja ir tai, kad pievų atnaujinimas naudojant bearimines technologijas nebus laikomas suarimu.

 • Didinamas nupjautos žolės smulkinimo ir jos paskleidimo plotas – iki 10 proc. nuo viso deklaruoto ploto.

Pernai šis reikalavimas siekė 3 proc. nuo deklaruoto ariamos žemės ploto – tad, nors mulčiavimo ribojimai išlieka, žolę šiuo ar kitu patogiu būdu tvarkyti bus galima didesniame plote.

Pareiškėjams, laikantiems bites, taip pat planuojama suteikti nuolaidų dėl žolės smulkinimo.

 • Supaprastintas juodojo pūdymo apibrėžimas.

 Iki šiol buvo reikalaujama, kad jis būtų nuolat dirbamas, o dabar tereikia, kad jis būtų įdirbtas bent kartą po birželio 1 dienos.

 • Reikalavimas deklaruotuose plotuose nuimti žemės ūkio augalų derlių lieka galioti tik norintiems gauti susietąją paramą. Visiems kitiems galioja reikalavimas tik auginti deklaruotus augalus.

Iki šiol taisyklėse nebuvo jokių reikalavimų auginantiems augalus sėklai. Pakeitus taisykles, dabar tokių augalų plotuose derlius turės būti nuimtas iki einamųjų metų spalio 1 d.

 • Aiškiau apibrėžtas klasifikatoriaus kodas MED („Medelynai“).

Medelynu galės būti laikomi sodinukai, skirti persodinti, arba auginami dėl ūglių, skiepų ar poskiepių. Šie augalai turės būti auginami atvirame arba uždarame grunte, o ne vazonėliuose.

 • Ilgesnis sankcijų už deklaravimo pažeidimus pritaikymo laikotarpis.

Atsižvelgiant į Europos Sąjungos reikalavimus, sankcijų už deklaravimo pažeidimus laikotarpis nuo šiol bus 4 metai (anksčiau – 2).

Susietajai paramai gauti – papildomi reikalavimai

 • Patikslintas reikalavimas teikti informaciją apie derlių

Iki šiol siekiantys gauti paramą už 3 ha ir daugiau vaisių, uogų ir daržovių auginimą atvirajame grunte, privalėjo mobiliąja „NMA AGRO” programėle pateikti nuotraukas iš kiekvieno lauko, kuriose matytųsi užaugintas derlius. Nuo šiol reikės pateikti nuotraukas iš kelių skirtingų kiekvieno lauko vietų, kur aiškiai matytųsi užaugintas derlius ir bendras lauko vaizdas.

 • Daržoves susietosios paramos gavėjai turės auginti įdirbtoje ariamoje žemėje.

Auginantys daržoves ir norintys gauti susietąją paramą, turės atsižvelgti į naują reikalavimą – auginti jas įdirbtoje ariamojoje žemėje. Tai nebegalės būti, pavyzdžiui, daugiametė pieva, kurioje augs keli moliūgai.

 • Sertifikuotos sėklos normos sumažintos 10 kg/ha.

Taisyklėse numatyta, kad deklaruojantys pasėlius įsipareigoja išsėti ne mažesnį kaip nustatytą sertifikuotos sėklos kiekį pagal augalų rūšis ir lauką. Šiemet visos sertifikuotos sėklos normos sumažintos 10 kg/ha, nes manoma, kad norint pasiekti gerą derlių, pakanka ir mažesnio kiekio sėklos. Vienintelė vasarinių kviečių norma didinama nuo 170 iki 200 kg/ha.

 • Šiemet žemės ūkio naudmenų deklaravimo metu bus žymimi ir natūralių buveinių, laukinės faunos bei floros apsaugos plotai, kuriuose galimi ūkininkavimo ribojimai.

Praėjusių metų deklaravimo rezultatai

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, pernai 121,336 tūkst. pareiškėjų deklaravo 2 925 691,04 ha žemės ūkio naudmenų. Praėjusių metų sezonas išsiskyrė dideliu žieminių kviečių ir rapsų plotu, vis daugiau auginama speltų, mažėja rugių, kanapių pasėliai.

Per pastarąjį dešimtmetį paraiškų skaičius sumažėjo 38 tūkst., tuo tarpu deklaruoti plotai padidėjo apie 140 tūkst. ha.