Žemės ūkio ministras A. Palionis susitiko su Latvijos, Estijos ir Lenkijos žemės ūkio ministrais

Data

2019 09 05

Įvertinimas
4
deklaracijos pasirašymas.jpg

Rugsėjo 5 d. Serocke (Lenkija) trys Baltijos šalių žemės ūkio ministrai ir Lenkijos žemės ūkio ir kaimo plėtros ministras Janas Ardanovskis (Jan Krzysztof Ardanowski) pasirašė deklaraciją, kuria siekiama užtikrinti vienodas tiesiogines išmokas visiems Europos Sąjungos ūkininkams ir tinkamą Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos vykdymą.

Susitikimo metu daugiausia dėmesio buvo skirta lygioms konkurencijos sąlygoms užtikrinti suvienodinant tiesiogines išmokas. Žemės ūkio ministras Andrius Palionis pabrėžė, kad lygių konkurencijos sąlygų užtikrinimas per tiesioginių išmokų suvienodinimą yra didžiausias prioritetas.

„Žemės ūkio produkcijos gamybos kaštų analizė rodo, kad esami tiesioginių išmokų skirtumai ES šalyse narėse – nepagrįsti. Kaip mūsų ūkininkai gali konkuruoti, kai turi laikytis tų pačių reikalavimų, kaip ir gaunantys tris kartus didesnes išmokas? Tam nėra jokio pagrindo, todėl tiek mes, tiek Latvijos, Estijos ir Lenkijos ministrai tikimės, kad galiausiai 2021–2027 m. finansinis laikotarpis taps paskutinis, kuriame tiesioginės išmokos bus suvienodintos visiems ES ūkininkams“, – teigia žemės ūkio ministras A. Palionis.

Deklaracijoje ministrai kviečia palaikyti esamą žemės ūkio sektoriaus ir kaimo vietovių finansavimo lygį ir ateinančiu finansiniu laikotarpiu, ypatingai atkreipiant dėmesį, kad  Kaimo plėtros finansavimo mažinimas ateityje gali susilpninti kaimo plėtros tikslų pasiekiamumą, ypač mažiau turtingose ES valstybėse narėse.

„Dabar madinga kalbėti apie naujus tikslus ir iššūkius, tačiau negalima pamiršti pamatinių Sutarties tikslų. BŽŪP, visų pirma, turi užtikrinti saugaus maisto už prieinamą kainą tiekimą, taip pat orias pajamas ūkininkams. Principas „padaryti daugiau su mažesniais ištekliais“ turi savo ribas“, - susitikime kalbėjo ministras A. Palionis, kuris, padėkojęs už prasmingą diskusiją pakvietė ministrus dalyvauti jau gilias tradicijas įgaunančioje vidurio ir rytų Europos šalių konferencijoje „Taikos duona“ („Peace bread“), vyksiančioje rugsėjo 19-21 d. Lietuvoje.