2021-10-07

Žemės ūkio ministerijos stipendijos – ne tik universitetų, bet ir kolegijų studentams

Žemės ūkio ministerija šiemet tikslines skatinamąsias stipendijas skyrė ne tik universitetų, bet ir kolegijų studentams, kurie nusprendė savo ateitį sieti su žemės ūkiu. Šiame rudens semestre stipendijos skirtos 104-iems universitetų ir kolegijų studentams.

Studijų programos, susijusios su žemės ūkio veikla, kasmet pritraukia vis mažiau studentų, todėl žemės ūkio sektoriui labai trūksta specialistų. Ministerija jau antrus metus skiria tikslines skatinamąsias stipendijas studentams, kurie stoja į programas, susijusias su žemės ūkio, maisto ūkio, veterinarijos ir kaimo plėtros sritimis.

Universitetuose ir kolegijose valstybės finansuojamose vietose studijuojantiems pirmakursiams stipendijos mokamos vienerius metus. Stipendijos dydis – 200 eurų per mėnesį akademiniams metams, t. y. 10 mėnesių. Ministerija skiria stipendijas, o aukštoji mokykla jas paskirsto pagal studentų rezultatus.

Vytauto Didžiojo universiteto studentams, studijuojantiems Agronomijos, Maisto kokybės ir saugos, Žemės ūkio mechanikos inžinerijos programose, skirta 30 stipendijų. Tiek pat stipendijų gaus ir studijuojantieji Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvūnų ir Maisto mokslų bei Veterinarinės medicinos studijų programose. Šiemet stipendijas gaus ir 8 Vilniaus Gedimino technikos universiteto geodezijos ir geoinformatikos studentai.

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje žemėtvarką ir hidrotechninę statybą studijuojantieji gaus 10, o Vilniaus kolegijoje agroverslo ir maisto technologijų bei veterinarijos specialybes pasirinkusieji – 15 stipendijų. Kauno kolegijoje Agroverslų technologijų programą pasirinkusiems skirtos 5, o Žemės ūkio ir Maisto produktų technologijų programas Utenos kolegijoje – 6 stipendijos.