Vykdomas PHARE projektas "Integruotas ūkio registras ir žemės ūkio informacinė sistema"

Data

1999 12 21

Įvertinimas
0

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija
Ryšių su visuomene skyrius
Tel.: 391 - 019, 391 - 018; Fax.: 391 - 015;
Cituojant Ryšių su visuomene skyriaus pranešimus, šaltinį prašome nurodyti

Informacija žurnalistams 1999 m. gruodžio 21 d.

VYKDOMAS PHARE PROJEKTAS “INTEGRUOTAS ŪKIO REGISTRAS IR ŽEMĖS ŪKIO INFORMACINĖ SISTEMA”

Praėjusią savaitę Žemės ūkio ministerijoje buvo pristatytas naujas Europos Sąjungos PHARE programos projektas “Integruotas ūkio registras ir žemės ūkio informacinė sistema”.

Statistikos ir informacinių sistemų darbo grupės prie Žemės ūkio ministerijos jaunosios ekspertės Snieguolės Bušmienės teigimu, pagrindinis projekto tikslas yra sukurti ir išplėtoti efektyviai veikiantį integruotą žemės ūkio produkcijos gamintojų registrą, kuriame būtų kaupiami juridiniai bei statistiniai duomenys apie žemės ūkio produkcijos gamintojų ūkius. Šis registras bus pagrindas integruotai administravimo ir kontrolės sistemai, kuri reikalinga efektyviam tiesioginių išmokų žemės ūkio produkcijos gamintojams administravimui, funkcionuoti. Projekto vertė yra 700 tūkst. EURO (apie 2 mln. 870 tūkst. Lt). Šios lėšos bus skirtos specialistų apmokymui, ES ekspertų konsultacijoms bei techninei ir programinei įrangai įsigyti. Projektas tęsis iki 2001 metų pabaigos, o vykdo jį viešojoje įstaigoje Kaimo verslo plėtros ir informacijos centre PHARE konkursą laimėjęs Vokietijos žemės ūkio tyrimų institutas ASA.

Kaip sakė projekto vadovas p. Kristianas Biozė (Christian Böse), 2000 m. sausio mėnesį vyks įvadinis projekto seminaras, kurio metu dėl kai kurių pokyčių bei iškilusių naujų poreikių su įvairiomis suinteresuotomis institucijomis ir organizacijomis bus aptariamas žemės ūkio produkcijos gamintojų registro turinys bei sudarytas konkretus projekto veiksmų planas.

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo bus skiriamos lėšos tiesiogiai remti žemės ūkio produkcijos gamintojus. Siekiant užtikrinti efektyvų lėšų administravimą, šiuo metu kuriama integruota administravimo ir kontrolės sistema, kurios viena iš pagrindinių dalių ir yra žemės ūkio produkcijos gamintojų registras. Integruota administravimo ir kontrolės sistema bus reikalinga Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, kuri įsteigta Europos Sąjungos reikalavimu administruoti stojimo paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai programos (SAPARD) lėšas, valstybės paramos investicijų programoms skirtas lėšas bei kontroliuoti tikslinį jų panaudojimą, vykdyti mokėjimus paramos gavėjams. Ateityje agentūra administruos tiesiogines išmokas už auginamą žemės ūkio produkciją.

Projektą “Integruotas ūkio registras ir žemės ūkio informacinė sistema” vykdantis Vokietijos žemės ūkio tyrimų institutas ASA įkurtas 1987 m. Jo pagrindinės specializacijos sritys yra šios: ES integracijos aspektai (strategijų ruošimas), kaimo plėtra, rinkos informacinės sistemos, žemės ūkio ekonominės sąskaitos, ūkių apskaitos duomenų tinklas, tarptautinių seminarų organizavimas. Kompanija yra vykdžiusi projektus ir dirbusi ES šalyse, Bulgarijoje, Kroatijoje, Čekijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Makedonijoje, Moldovoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Rusijoje, Senegale, Slovakijoje, Slovėnijoje ir kitur.

Parengė Jurga Palionytė, ŽŪM Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 391 018