Vis daugiau Alytaus rajono ūkininkų leidžiama tiekti pieną

Data

2019 11 26

Įvertinimas
2
20191127(Alytaus kaimai(pilku šriftu).jpg

Įvertinus naujausius laboratorinių tyrimų rezultatus, nuo šios savaitės panaikinti apribojimai tiekti žaliavinį pieną rinkai ir naudoti jį asmeninėms reikmėms dar 8 Alytaus raj. kaimuose:  Navickų, Butrimiškių, Butkūnų, Dubėnų, Dubių, Taukotiškių, Paplanskų, Junonių. Šiuose kaimuose ištyrus žaliavinio pieno, žolės, želmenų, taip pat vaisių ir daržovių mėginius, taršos sunkiaisiais metalais, dioksinais ar kitomis kenksmingomis medžiagomis nenustatyta.

Be to, atlikus individualius tyrimų rezultatų ir ūkininkų veiklos vertinimus, apribojimai panaikinti ir kai kuriems ūkiams, vis dar patenkantiems į užterštą teritoriją. Valstybinės maisto ir veterinarijos (VMVT) duomenimis, apribojimai šiuo metu jau panaikinti 20 Alytaus rajono kaimų, iš viso žaliavinį pieną jau gali tiekti 67 ūkiai.

Dioksinais užteršta teritorija, kurioje taikomi apribojimai tiekti žaliavinį pieną ar naudoti jį savo reikmėms, vis dar išlieka 9 kaimuose: Miklusėnų, Užubalių, Kriaunių, Raudonikių, Genių, Karklynų, Kelmanonių,  Vytautiškių, Rutkos. Nuo UAB „Ekologistika“ vykusio gaisro židinio šie kaimai nutolę apytiksliai 1,5–8 km atstumu.  

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto duomenimis, praėjusią savaitę ištyrus 17 žaliavinio pieno mėginių, tarša dioksinais nustatyta 4 pieno mėginiuose, atrinktuose iš ūkių Alytaus rajono Genių, Kriaunių, Miklusėnų kaimuose. Didžiausią leistiną koncentraciją viršijantys dioksinų kiekiai taip pat patvirtinti viename vištų kiaušinių mėginyje. Jasunskų k. gyventojas paukščius augino savo reikmėms, tačiau, vadovaudamasis VMVT specialistų rekomendacijomis, kol negauti tyrimų rezultatai, kiaušinių maistui nevartotojo. Ūkininkui rekomenduota dioksinais paveiktus paukščius sunaikinti.

Gaisro paveiktoje teritorijoje esančių kaimų gyventojams ir ūkinių gyvūnų laikytojams toliau būtina griežtai laikytis VMVT specialistų rekomendacijų ir nurodymų: neganyti ūkinių gyvūnų lauke, nešerti parašais, kurie nebuvo apsaugoti nuo aplinkos taršos. Ūkininkai, turintys pasiruošę pašarų iš žolės, nušienautos iš užterštos teritorijos, neturi jų naudoti gyvulių šėrimui, kol neatlikti šių pašarų mėginių laboratoriniai tyrimai.

Atsižvelgdami į gaunamus naujausius laboratorinių tyrimų duomenis, užterštoje teritorijoje VMVT inspektoriai toliau atrenka papildomus pašarų, pieno, mėsos ir kiaušinių mėginius. Gyventojams, patenkantiems į šią teritoriją, rekomenduojama nevartoti maistui ir neprekiauti gyvūninės ir augalinės kilmės maisto produktais, kol bus gauti taršos poveikio aplinkai vertinimo tyrimų rezultatai.

Visas VMVT rekomendacijas galima rasti čia.

Parengta pagal VMVT informaciją.