Viešnagė Armėnijoje naudinga abiem pusėms

Data

2016 06 09

Įvertinimas
0
Armenija_Gamta[1].jpg

Žemės ūkio ministras Saulius Jakimavičius vieši Armėnijoje, kur susitinka su Armėnijos žemės ūkio ministru Sergo Karpetianu ir viceministru Armenu Arutunianu.

Abi šalys susitarė toliau skatinti dvišalį bendradarbiavimą žemės ūkio srityse, vadovaudamosi lygybės    ir abipusio naudingumo principais, ir pasirašė Veiksmų planą, siekdamos kartu vykdyti tam tikras veiklas veislininkystės, žuvininkystės, ekologinio ūkininkavimo, žemdirbių konsultavimo srityse.

Viceministras Saulius Jakimavičius pažymėjo, jog iki šiol abiejų šalių bendradarbiavimas nebuvo labai aktyvus, tačiau dabar padėtis keisis iš esmės. „Lietuva yra pasirengusi dalytis savo ekspertais ir patirtimi, sukaupta integracijos į Europos Sąjungą metu. Džiaugiuosi, kad mūsų prekybos ryšiai auga. Lietuvos eksportas į Armėniją nuo 2011 m. išaugo 12 kartų ir 2015 m. siekė 2,6 mln. Eur, o iš Armėnijos buvo importuota produktų už 1,5 mln. Eur. Lietuva – eksporto šalis, o žemės ūkio produkcija sudaro 20 proc. viso šalies eksporto“, – pabrėžė viceministras.

Lietuva konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Armėnijos žemės ūkio ministerijai dėl žemės ūkio konsultavimo tarnybos steigimo, šalies ūkininkų, kooperatyvų, žemės ūkio bendrovių konsultavimo pagerinimo. Vykdydamos šias veiklas šalys susitarė suorganizuoti du Lietuvos ekspertų vizitus į Armėniją š. m. birželio ir spalio mėn. ir vieną Armėnijos žemės ūkio specialistų vizitą į Lietuvą  š. m. rugsėjo mėn. 

Pirmojo vizito į Armėniją 2016 m. birželio mėn. metu Armėnijos žemės ūkio ministerijos ir jai pavaldžių organizacijų vadovaujantiesiems ir atsakingiesiems darbuotojams yra pristatoma Lietuvos pažanga, įgyvendinant su stojimu į Europos Sąjungą susijusias žemės ūkio reformas,  taip pat susipažįstama su Armėnijos patirtimi, įgyvendinant žemės ūkio sektoriaus pertvarką ir reformas.

Armėnijos žemės ūkio specialistai vizito į Lietuvą 2016 m. rugsėjo mėn. metu bus supažindinti su Lietuvos patirtimi, įgyvendinant su stojimu į Europos Sąjungą susijusias žemės ūkio reformas  gyvulininkystės ir gyvulių veislininkystės, žuvininkystės, ekologinių žemės ūkio produktų gamybos ir ekologinio sertifikavimo sistemos sukūrimo, šalies ūkininkų, kooperatyvų, žemės ūkio bendrovių konsultavimo srityse.

Antrojo vizito į Armėniją 2016 m. spalio mėn. metu bus apibendrinti pasiekti rezultatai, perteikiant Lietuvos patirtį tokiose svarbiose Armėnijai žemės ūkio srityse kaip gyvulininkystė ir gyvulių veislininkystė, žuvininkystė, ekologinių žemės ūkio produktų gamyba ir ekologinio sertifikavimo sistemos sukūrimas, ūkininkų, kooperatyvų, žemės ūkio bendrovių konsultavimas, numatyti ateities bendradarbiavimo galimybes.