Veikla tarptautinėse organizacijose įgauna ir svarbą, ir atgarsį

Data

2012 12 19

Įvertinimas
0

Gruodžio 18 d. Lietuvos ūkininkų sąjunga (LŪS) į tradicinį metų pabaigoje organizuojamą teminį susitikimą „Lietuvos žemdirbių veikla tarptautinėse organizacijose 2012 m." sukvietė gausų būrį rajonuose dirbančių savo narių, žemės ūkio specialistų, konsultantų ir mokslo įstaigų atstovų, Žemės ūkio ministerijos pareigūnų. Žemdirbių Meka tituluojamame Kaune oficialiai pirmą kartą renginyje apsilankė ir naujasis žemės ūkio ministras Vigilijus Jukna.

Revoliucijų nežada, permainų sieks gerai pasvarstę

Sveikindamas susirinkusiuosius ir dėkodamas už pakvietimą dalyvauti renginyje, naujasis ministras žadėjo visada, kiek tik jo dienotvarkė leis, atvykti į žemdirbių renginius. Po trumpo prisistatymo, V. Jukna išdėstė savo požiūrį į esamą situaciją žemės ūkyje, artimiausius darbus.

„Manau, kad šiandien reikia ne šnekėti kas yra negerai, bet vadovaujantis svariais argumentais imti ir keisti situaciją. Žinoma, įgyvendinti darbus man reiks ir Jūsų pagalbos bei patarimų“, - bendram darbui kvietė V. Jukna. Kaip sakė naujasis žemės ūkio ministras, revoliucijų ir staigių neapgalvotų permainų žemės ūkyje nebus. Tačiau jau artimiausiu metu ketinama išskirti aiškius ministerijos darbo prioritetus, kuriais vadovaujantis pakitimų bus, ypač gyvulininkystėje, kuri, pasak V. Juknos, šiandien išgyvena iš tiesų sunkius laikus. Tuo pačiu ministras patikino, kad nė viena žemės ūkio šaka nebus pamiršta.

Visuomeninių žemdirbių organizacijų atstovai naujojo ministro teiravosi apie žemės mokesčio įstatymo keitimą, išmokas už pieno kvotas, tiesiogines išmokas, lengvatinį PVM daržovėms. V. Jukna buvo lakoniškas ir konkretus: tiesioginių išmokų nacionalinės dalies pakeitimus žadėjo, kai bus patvirtintas patikslintas valstybės biudžetas kitiems metams ir, žinoma, kaip tik įmanoma palankiau žemdirbiams ginti jų interesus ES po 2013 m., PVM lengvatas šviežioms daržovėms, vaisiams ir atšaldytai mėsai - jau kitų metų antrąjį pusmetį, o žemdirbių kritikuojamas įstatymas dėl žemės mokesčio dar bus svarstomas Seime.

Artėjančių švenčių proga V. Jukna visiems linkėjo dvasinės ramybės ir susikaupimo, sveikatos, geros nuotaikos ir prasmingų bendrų darbų. Artėjančių Naujųjų metų proga ministras LŪS vadovams įteikė dovanų - darbštumo simbolį bitę.

Šalies žemdirbių reikalavimai nebe balsas tyruose

Nuo 2010 m. tarptautinio žemdirbių atstovavimo projektai įgyvendinami Lietuvos kaimo tinklo lėšomis pagal penktąją kryptį – kaimo plėtros dalyvių interesų atstovavimas ES organizacijose. Šios tarptautinės veiklos tikslas yra atstovauti Lietuvos žemdirbių interesams, visų pirma vykdant lobistinę veiklą ES institucijose ir organizacijose bei darant įtaką Briuselyje priimamus sprendimus taip, kad būtų apgintos ūkininkų teisės. Tuo pačiu stengiamasi vystyti bendravimo ir bendradarbiavimo tinklą, kuris leistų keistis aktualia informacija, patirtimi, konsultacijomis.

„Per daugelį metų įgiję patirties, suprasdami savo galią ir reikšmę ES kontekste, nuolat ieškome būdų, ryšių ir kontaktų, padedančių siekti savo užsibrėžto tikslo. Paskutinių kelerių metų patirtis išmokė mus, padrąsino ir tuo pačiu dar kartą patvirtino liaudies išmintį – vienas lauke ne karys. Tik būdami drauge ir vieningi, būsime pastebėti bei išgirsti. Šiemet ES vykdyta mūsų veikla buvo derinama kartu su kitomis Lietuvos, Latvijos ir Estijos žemdirbių organizacijomis. Veikėme išvien, stengėmės tarpusavyje koordinuoti savo veiksmus“, - pristatydamas organizacijos veiklą tarptautinėse organizacijose sakė LŪS pirmininkas J. Talmantas. Jis pasidžiaugė, kad atkaklumu, užsispyrimu ir bendru nuosekliu darbu šiemet jiems pavyko atkreipti ES politikos formuotojų dėmesį į Lietuvos žemdirbių lūkesčius.

Koordinauojami LŪS, tarptautinėse organizacijose 2012 m. dirbo šie ekspertai: 

•         Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė Zofija Cironkienė;

•         Lietuvos grūdų augintojų asociacijos tarybos pirmininkas Romas Majauskas;

•         Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius Algis Baravykas;

•         Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos direktorius Darius Dzekčiorius;

•         Lietuvos ožkų augintojų asociacijos tarybos pirmininkė Vytautė Matusevičienė;

•         Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos teisininkė Sigita Kanapeckaitė;

•         Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos narys  Aušrys Macijauskas.

Dalyvauta 40-yje COPA-COGECA, GEOPA-COPA konsultacinių darbo grupių posėdžiuose, konferencijose, seminaruose.

„Ekspertų darbo tikslas – vystyti bendravimo tinklą su ES valstybių žemdirbių organizacijomis, kuris leistų keistis informacija apie įvykius ir situaciją atskirose šalyse, kalbant apie įvairius žemės ūkio sektorius, vykdyti lobistinę veiklą, užsiimti gautos informacijos sklaida Lietuvos žemdirbių tarpe“, – pristatydama ekspertų darbą sakė LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė. Pasak LŪS atstovės, išskirtinis dėmesys šiemet skirtas BŽŪP 2014-2020 m. formavimo procesui: dalyvauta keliolikoje tarptautinių susitikimų, renginių, kuriuose sutartimis, argumentų pateikimu ar diskusijomis siekta užtikrinti teisingą ir sąžiningą požiūrį į šalies žemės ūkį po 2013 m.      

Teminis susitikimas „Lietuvos žemdirbių veikla tarptautinėse organizacijose 2012 m." finansuotas vykdant  tarptautinio žemdirbių atstovavimo projektą Lietuvos kaimo tinklo lėšomis, pagal penktąją kryptį.

Žemės ūkio ministerijos informacija