2022-02-15

Veiklą pradėjo žemės ūkio ministro patariamoji institucija – Žemės ūkio ministerijos kolegija

Antradienį surengtame pirmajame naujai įkurtos Žemės ūkio ministerijos kolegijos posėdyje aptartos paramos investicijoms į žemės ūkio valdas ir žemės ūkio produktų perdirbimą paskirstymo aktualijos. Kolegijos pirmininkas žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas su kolegijos nariais – socialiniais partneriais diskutavo dėl finansavimo prioritetų, remiamų sektorių ir jiems skiriamų sumų, aptarė ir planuojamas paraiškų priėmimo datas.

Skirtos papildomos lėšos     

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sričiai ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinti 2021 metais buvo skirta  KPP pereinamojo laikotarpio parama -  50, 5 mln. Eur  ir 76, 9 mln. Eur Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) lėšų.

Įvertinus pernai vykusio paraiškų priėmimo rezultatus paaiškėjo, kad liko nepanaudota 36,4 mln. Eur KPP lėšų. Kolegijos nariai pritarė, kad šios lėšos būtų skirtos 2022 m. kovo-balandžio mėn. paraiškų rinkimui pagal patikslintas KPP įgyvendinimo taisykles. Šiemet rugpjūčio-rugsėjo mėn. planuojamas dar vienas paraiškų priėmimas.

Praėjusių metų gruodį surinkus EURI lėšomis finansuojamų projektų paraiškas, paaiškėjo, kad planuotas lėšų biudžetas buvo viršytas beveik 50 mln. Eur. Tačiau ne visų sektorių pareiškėjai buvo vienodai aktyvūs – kiaulininkystės bei paukštininkystės sektorių atstovai nepateikė paraiškų visai planuotai EURI sumai.

Praėjusiais metais ŽŪM pavyko susitarti su Finansų ministerija - EURI projektų įgyvendinimui papildomai skirta net 39,7 mln. Eur nacionalinio biudžeto lėšų. Šiuo metu atliekamas KPP finansinio plano pakeitimas, kuris suteiks galimybę šias papildomas lėšas nukreipti ,,pilkojoje zonoje“ esantiems projektams (surinkusiems vienodą atrankos balų sumą, kuriems iš dalies pakanka lėšų) bei inicijuoti naują paraiškų kvietimą.

Papildomų nacionalinių lėšų dalį (14,9 mln. Eur) numatoma panaudoti paraiškų, surinkusių vienodą atrankos balų sumą, kurioms iš dalies pakanka lėšų („pilkajai zonai“), finansuoti šiuose sektoriuose: pieninės galvijininkystės (12,2 mln. Eur); mėsinės galvijininkystės, avininkystės, ožkininkystės ir triušininkystės (1,3 mln. Eur); sodininkystės, uogininkystės, atviro grunto daržininkystės (1,4 mln. Eur).

Balandžio mėnesio viduryje planuojama organizuoti antrąjį paraiškų kvietimą EURI ir papildomoms nacionalinėms lėšoms gauti. Sutarta, kad kiaulininkystės bei paukštininkystės sektoriams bus paliktos gruodžio mėnesio paraiškų priėmimo metu nepanaudotos EURI lėšos (4,5 mln. ir 3,5 mln. Eur atitinkamai), pienininkystės sektoriui bus skirta 18 mln. EUR, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės (atviras gruntas) sektoriui – 6 mln. Eur, o daržininkystės uždaro grunto sektoriui – 4 mln. Eur (nepanaudotos EURI lėšos - 3,3 mln. Eur ir nacionalinės lėšos – 0,7 mln. Eur.).

Per artimiausią mėnesį bus parengtos ir patvirtintos paramos taisyklės.

Dvi prioritetinės eilės  

Pakeitimai laukia ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“.

Numatoma, kad paraiškų atranka turėtų būti vykdoma pagal tuos pačius atrankos kriterijus, tačiau sudarant dvi atskiras  prioritetines eiles  - ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimui bei kitų žemės ūkio produktų perdirbimui.

Paraiškos ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimui bus priimamos 2022 m. birželio mėnesį, planuojamas biudžetas – 22,3 mln. Eur. Kitų augalų perdirbimui paraiškos bus priimamos, tikėtina, rugsėjo mėn.

Planuojama didinti maksimaliai galimą paramos sumą projektui iki 5 mln. Eur, jei investuojama į ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimą. Jei bus investuojama į kitų žemės ūkio produktų perdirbimą - didžiausia paramos suma vienam projektui negalės viršyti 1  mln. Eur. Taip pat sutarta iki 5 mln. padidinti paramos sumą juridiniam asmeniui ir susijusiems asmenims 2014-2022 m. laikotarpiui.

Atrankos kriterijai dar bus tikslinami, ypatingą dėmesį skiriant kooperacijos plėtrai. Atrankos kriterijai pirmiausia turės būti aptarti su KPP Stebėsenos komitetu. Sutarus dėl jų bus rengiamos ir derinamos paramos taisyklės – planuojama kovo-balandžio mėnesiais.

Tikimasi, kad kolegijos veiklą lydės sėkmė  

Kolegijos posėdyje dalyvavo Žemės ūkio ministerijos ir Vyriausybės, Žemės ūkio rūmų, Žemės ūkio tarybos, Žemės ūkio mokslo tarybos, Savivaldybių žemės ūkio skyrių darbuotojų asociacijos, Aplinkosaugos koalicijos atstovai.         

Žemės ūkio ministerijos kolegija yra žemės ūkio ministro patariamoji institucija, kurioje svarstomi ministrui pavestose valdymo srityse kylantys svarbūs klausimai ir teikiami pasiūlymai.

Ministro sprendimu, į kolegijos posėdį gali būti kviečiami kiti ministerijos, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, organizacijų atstovai ir suinteresuoti asmenys. Prireikus, kolegija gali pasitelkti ekspertus ir mokslininkus.

Planuojama, kad kolegijos posėdžiai vyks kartą per mėnesį.