Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba

Data

1999 12 29

Įvertinimas
0

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija
Ryšių su visuomene skyrius
Tel.: 391 - 019, 391 - 018; Fax.: 391 - 015;
Cituojant Ryšių su visuomene skyriaus pranešimus, šaltinį prašome nurodyti

Informacija žurnalistams 1999 m. gruodžio 29 d.

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – tarnyba), įkurta 1998 metais, šiuo metu švenčia savo veiklos vienerių metų sukaktį.

Tarnybos svarbiausi uždaviniai yra formuoti ir įgyvendinti valstybės politiką veislininkystės srityje, kontroliuoti Gyvulių veislininkystės įstatymo ir kitų su veislininkyste susijusių teisės aktų bei veislininkystės programų vykdymą.

Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininkas Kęstutis Saikevičius informavo, kad kiekviename šalies rajone dirba po vieną veislininkystės specialistą - valstybinį veislininkystės inspektorių. Tarnybos specialistai ne tik išduoda veiklos leidimus fiziniams ir juridiniams asmenims, bet ir dalyvauja vykdant ūkių – veislynų, veislinių bandų atranką ir įvertinimą, kontroliuoja ir veislinių reproduktorių vertinimą bei palikuonių produktyvumą, nagrinėja pareiškimus, skundus, pasiūlymus dėl veislinės medžiagos kokybės, veislininkystės apskaitos tvarkymo.

Tarnyba rengia Žemės ūkio ministerijai teisės aktų veislininkystės klausimais projektus, teikia pasiūlymus dėl tikslinių programų finansavimo, kontroliuoja veislininkystei remti skirtų lėšų panaudojimą. Tarnyba organizuoja importuojamos ir eksportuojamos veislinės medžiagos kokybės, ženklinimo, kilmės ekspertizę, vykdo bendras programas, keičiasi informacija gyvulių veislininkystės klausimais su kitomis valstybės, mokslo ir mokymo institucijomis, fondais, visuomeninėmis organizacijomis ir fiziniais asmenimis.

Kaip teigė Kęstutis Saikevičius, pagrindinis tarnybos tikslas – griežtai kontroliuoti gyvulių selekcijos procesą ir išauginti gerą veislinį prieauglį. Lietuvoje iš viso yra 360 veislynų ir veislinių bandų, kuriuose atliekamas veislinis – selekcinis darbas, iš jų: 215 – galvijų, 68 – kiaulių, 45 – arklių, 8 - paukščių, 8 – ožkų, 7 - triušių, 6 – avių, 3 - žvėrelių.

Šiuo metu kontroliuojamose bandose yra 118 tūkst. karvių, o primelžiamo pieno kiekis vis didėja. Per laktacijos periodą iš karvės buvo primelžta 4250 kg pieno, o tai yra 125 kg daugiau negu 1998 m. Šiemet padidėjo ir pieno riebumas, kuris yra 4,26 proc. ( 1998 m. buvo 4,25 proc.), tačiau pastebėta, kad piene sumažėjo baltymų – 3,16 proc. (1998 m. - 3,26 proc.). Bendras išmilžis veislynuose – 4982 kg, pas ūkininkus – 4664 kg, žemės ūkio bendrovėse – 3758 kg. Veislynuose per laktacijos periodą daugiausiai primelžta iš Švedijos žalmargių - 7911 kg pieno, o Lietuvos juodmargės davė 4379 kg, Lietuvos žalosios - 3887 kg pieno.

Gruodžio 1 d. duomenimis, 1999 m. Lietuvoje buvo parduotos 3099 veislinės telyčios (dalį pirko Ukraina), 3587 kiaulės (dalį pirko Latvija, Kaliningrado sritis), 347 arkliai, 77 ožkos ir 129 avys, o iš užsienio nupirktos 354 veislinės telyčios, 152 kiaulės ir 14 arklių. Šiemet Tarnyba įvedė griežtą kontrolę parduodant veislinius gyvulius: valstybinis veislininkystės inspektorius sudaro sutartį su pirkėju, kad pastarasis gyvulius išlaikys dvejus, paukščius – vienerius metus. Inspektorius nupirktus veislinius gyvulius privalo stebėti, ar jie tikrai naudojami veislei.

Parengė Jurga Palionytė,
Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 391 018