Užsienio prekyba žemės ūkio ir maisto produktais

Data

2012 12 04

Įvertinimas
0

Statistikos departamento išankstiniais duomenimis, 2012 m. sausio–rugsėjo mėn. iš Lietuvos eksportuota žemės ūkio ir maisto produktų už 9 850,4 mln. Lt (20,4 proc. daugiau nei per atitinkamą 2011 m. laikotarpį), importuota – už 8 036,5 mln. Lt (14,8 proc. daugiau). teigiamas prekybos balansas 2012 m. sausio–rugsėjo mėn. sudarė 1 813,9 mln. Lt ir, palyginti su 2011 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 633,8 mln. Lt arba 53,7 proc. 

Lietuvos užsienio prekyba žemės ūkio ir maisto produktais, mln. Lt

Rodikliai

 

2011 m.

sausio–rugsėjo mėn.

2012 m.

sausio–rugsėjo mėn.

2012 m. palyginti su

2011 m., padidėjimas, sumažėjimas (–), %

Žemės ūkio ir maisto produktų dalis visoje užsienio prekyboje, proc.

2011 m.

2012 m.

Eksportas

8 180,7

9 850,4

20,4

16,0

17,4

Importas

7 000,6

8 036,5

14,8

12,0

12,8

Balansas

1 180,1

1 813,9

53,7

x

x

 

 Šaltinis. Statistikos departamentas. 

2012 m. sausio–rugsėjo mėn. žemės ūkio ir maisto produktų eksportas sudarė 17,4 proc. viso prekių eksporto, o palyginti su atitinkamu 2011 m. laikotarpiu, jo dalis padidėjo 1,4 procentinio punkto. Importas sudarė 12,8 proc. viso importo, jo dalis padidėjo 0,8 procentinio punkto.