Už geresnės kokybės galvijų skerdenas – didesnė kaina

Data

2005 09 30

Įvertinimas
0

Viešųjų ryšių skyrius

 

2005-09-30

 

UŽ GERESNĖS KOKYBĖS GALVIJŲ SKERDENAS – DIDESNĖ KAINA

 

Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija informuoja, kad nuo spalio mėnesio didžiosios Lietuvos skerdyklos, vykdančios skerdenų klasifikavimą, supirkdamos galvijus atsiskaitys už juos pagal skerdenų svorį ir kokybę. Žemės ūkio ministerija kontroliuos atsiskaitymo už supirktą produkciją terminų laikymąsi.

Gyvulių skerdenų klasifikavimas šalyje pradėtas vykdyti jau nuo 2002 metų. Siekiant įgyvendinti naująją apmokėjimo sistemą, keletą metų augintojams buvo skiriamos skatinamosios išmokos. Tačiau daliai galvijų augintojų kol kas sunku priprasti prie šios apmokėjimo sistemos, kai pinigai už parduotus galvijus mokami ne iš karto, o tik gavus klasifikavimo rezultatus.

Skerdyklų apsisprendimas mokėti galvijų augintojams pagal klasifikavimo rezultatus leis galutinai įdiegti naująją apmokėjimo sistemą. Galvijų augintojai už geresnio raumeningumo galvijus gaus didesnę kainą. Sumažės dar pasitaikančių perpardavinėtojų veikla ir įtaka galvijų augintojams bei skerdykloms.

Skatindamos gyvulių augintojus parduoti galvijus pagal naująją sistemą, mėsos perdirbimo įmonės ir skerdyklos turėtų nustatyti tokias bazines skerdenos kainas, pagal kurias gyvulių augintojų gaunamos pajamos būtų lygios pajamoms, gautoms parduodant galviją pagal gyvąjį svorį, t.y. jos turėtų būti mažiausiai du kartus didesnės už gyvojo svorio kainas.

Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo galvijo paskerdimo, skerdyklos privalo pateikti gyvulio pirkimo-pardavimo dokumentą, užpildytą pagal klasifikavimo protokolą. Protokolą pildo gyvulių skerdenų vertintojas, kuris yra VĮ ,,Gyvulių produktyvumo kontrolė“ darbuotojas. Skerdenų vertintojų darbą mažiausiai 2 kartus per tris mėnesius tikrina minėtosios įmonės kontrolieriai, o kartą per du metus galvijų klasifikavimo sistemą tikrina ES Komisijos ekspertai. Ši nuolatinė vertintojų darbo kontrolė užtikrina, jog galvijų skerdenos būtų objektyviai  klasifikuojamos pagal ES teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Nuo š. m. kovo mėnesio, siekiant, kad klasifikavimo sistema būtų kiek galima efektyviau įgyvendinama bei diegiama, skerdenų klasifikavimo išlaidos dengiamos tik toms skerdykloms bei mėsos perdirbimo įmonėms, kurios augintojams už gyvulius apmoka pagal skerdenų klasifikavimo rezultatus.

Žemės ūkio ministerijos specialistų manymu, skerdyklų noras galvijų augintojams mokėti pagal skerdenų svorį ir kokybę yra geras žingsnis, skatinantis auginti geresnėmis mėsinėmis savybėmis pasižyminčius galvijus bei didinti gyvulių augintojų gaunamas pajamas.


Žemės ūkio ministerijos informacija.
tel. (8~5) 239 10 16, faks.  (8~5) 239 12 12; el. paštas spauda@zum.lt