Ūkinių gyvūnų gerovės inspektorių darbą vertino Europos Komisijos auditoriai

Data

2012 11 22

Įvertinimas
0

2012 m. lapkričio 12-16 d. Europos Komisijos Maisto ir veterinarijos tarnybos (FVO) auditoriai vertino, kaip mūsų šalyje įgyvendinami reikalavimai siekiant užtikrinti ūkinių gyvūnų gerovę jų laikymo vietose ir apsaugoti gyvūnus jų pervežimų metu. Ypatingą dėmesį auditoriai skyrė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektorių kompetencijos ir valstybinės veterinarinės kontrolės efektyvumui vertinti.

Savaitę trukusio audito metu FVO auditoriai aplankė ūkius, kuriuose auginami kailiniai žvėreliai, viščiukai broileriai, kiaulės. Vertino, kaip užtikrinama gyvūnų gerovė juos vežant ar gyvulių skerdykloje. Auditų metu vertinta ne aplankytų ūkio subjektų veikla, bet valstybinių veterinarijos inspektorių atliekamas darbas, gebėjimai nustatyti ir tinkamai klasifikuoti trūkumus, analizuotos ūkio subjektams teikiamos rekomendacijos pažeidimų prevencijai ir trūkumams šalinti.

Kaip baigiamojo posėdžio metu pabrėžė FVO auditorių grupei vadovavęs Vasco Antunes, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veikla yra veiksminga ir efektyvi užtikrinant, kad būtų tinkamai laikomasi ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimų jų laikymo vietose ar juos vežant, o kelerių metų valstybinės kontrolės duomenų analizė rodo, kad pažeidimų šioje srityje nuolat mažėja, gyvūnai apsaugomi nuo bereikalingo streso ir kančių vežimo metu ar skerdyklose, užtikrinamos tinkamos sąlygos gyvūnų laikymo vietose.

„Savo ir kolegų vardu galiu pasakyti, kad esame patenkinti bendromis audito išvadomis. Žinoma, tai nereiškia, kad viskas jau nuveikta. Pateikėme keletą rekomendacijų, kaip turėtų būti sprendžiami darbuotojų profesinio tobulinimo klausimai. Taip pat paaiškėjo, kad dėl netiksliai išversto Europos Sąjungos teisės akto kai kuriems gyvūnams būtino šviesos režimo reikalavimai neatitinka bendros Europos Sąjungos praktikos, todėl nedelsiant inicijuosime šio teisės akto klaidų ištaisymo procedūrą Europos Komisijoje“, – sakė p. V. Antunes.

„Europos Komisijos ekspertų įvertinimas labai svarbus ir įpareigojantis ne tik tobulinti ūkinių gyvūnų gerovės bei vežamų gyvūnų apsaugos kontrolės veiklą, bet ir aktyviau konsultuoti ir mokyti ūkininkus, visuomenę. Kartais dar trūksta supratimo, kodėl tiek daug dėmesio būtina skirti ūkinių gyvūnų gerovės ir apsaugos klausimams. Todėl labai svarbu šviesti visuomenę, pabrėžiant, kad nuo ūkinių gyvūnų laikymo kokybės priklauso ir visiems labai svarbus galutinis rezultatas – mūsų vartojamo maisto kokybė“, – sakė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas – valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Blekaitis.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba vykdo ūkinių gyvūnų laikymo, gyvūnų apsaugos vežimo ir žudymo metu, eksperimentiniais ir kitais mokslo tiriamaisiais tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo valstybinę veterinarinę kontrolę bei tiria pranešimus dėl gyvūnų sveikatingumo ir gerovės pažeidimų.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija