Ūkininkams – apie verslo liudijimus

Data

2010 12 21

Įvertinimas
0

 

 

 

 

Ką privalo žinoti fiziniai asmenys, kai jie verčiasi veikla, nepatenkančia į ūkininko ir jo partnerių pajamų už paslaugas žemės ūkiui sąrašą, komentuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pareigūnai.

 

 

Įregistruota individuali veikla ar verslo liudijimas

 

 

Komentuoja Rūta Asadauskaitė, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI) Viešųjų ryšių skyriaus specialistė

 

 

Ūkininkas, norėdamas verstis veikla, kuri nepatenka į ūkininko ir jo partnerių pajamų už paslaugas žemės ūkiui sąrašą, patvirtintą žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 528, turi įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą, t.y. savo gyvenamosios vietos mokesčių inspekcijos skyriui pateikti prašymo FR0792 formą (patvirtinta VMI viršininko 2005 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. VA-29) arba kreiptis į mokesčių administratorių dėl verslo liudijimo įsigijimo.

 

Pavyzdžiui, ūkininkas, vykdantis papildomą veiklą (apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas), turi papildomai įsigyti verslo liudijimą ar nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą. Ūkininko pajamos iš žemės ūkio veiklos apskaičiuojamos ir apmokestinamos atskirai nuo pajamų iš vykdomos kitos individualios veiklos. Todėl ūkininkas, įregistruotas Ūkininkų ūkių registre, norėdamas verstis kita nei žemės ūkio veikla, tarp jų ir apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugų) teikimo veikla, turėtų papildyti vykdomos individualios veiklos rūšių kodus arba įsigyti verslo liudijimą veiklai ,,Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas (ST) (įeina į EVRK klasę 55.20).

 

Tai reiškia, kad toks ūkininkas apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (AVMI) turėtų pateikti Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą (MMR) FR0792 formą, patvirtintą VMI viršininko 2005 m. balandžio 4 d. įsakymu VA-29 (Žin., 2005, Nr. 46-1537; 2009, Nr. 117-5064), užpildytą šios formos pildymo taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka, ir nurodyti pradedamos vykdyti individualios veiklos kodą (-us) pagal EVRK.

 

Ūkininkai į mokesčių mokėtojų registrą registruojami ir jų duomenys registre tikslinami automatiškai pagal iš Ūkininkų ūkių registro gautus duomenis apie ūkininko statusą. Ūkininko statusą fizinis asmuo įgyja nuo ūkio įregistravimo Ūkininkų ūkių registre dienos.

 

Ūkininkai į registrą įregistruojami pagal jų gyvenamosios vietos adresą, t.y. jų Registro tvarkytojas tampa tos AVMI teritorinis skyrius, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra ūkininko gyvenamoji vieta.

 

Iš MMR ūkininkai išregistruojami automatiškai (nuo išsiregistravimo iš Ūkininkų ūkių registro dienos).

 

                      Išsamesnės informacijos teirautis tel. (8 5) 268 7927

 

 

 

 

Besiverčiantiems tik žemės ūkio veikla verslo liudijimų nereikės

 

 

Komentuoja Linas Morkūnas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įmokų administravimo skyriaus vyr. specialistas

 

 

Vyriausybės 2010 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 1650 pakeitus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisykles fiziniams asmenims, besiverčiantiems individualia žemės ūkio veikla (ūkininkams ir jų partneriams), nuo 2011-01-01 neatsiras prievolės įsigyti verslo liudijimą.

 

Minėtuoju taisyklių pakeitimu buvo reglamentuoti valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo atvejai, kai asmuo yra ūkininkas ar jo partneris ir kartu dar verčiasi individualia veikla pagal verslo liudijimą.

 

Taisyklės numato, kad ūkininkai ir jų partneriai, ketinantys įsigyti arba turintys verslo liudijimą, valstybinio socialinio draudimo įmokų pagrindinei pensijos daliai gali nemokėti, jeigu verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu yra sumokėję valstybinio socialinio draudimo įmokas nuo sumos, ne mažesnės kaip minimalioji mėnesinė alga per mėnesį.

 

Taigi šis Taisyklių pakeitimas ūkininkams ir jų partneriams yra naudingas tuo, jog tuo atveju, kai nusprendžiama verstis dar ir individualia veikla pagal verslo liudijimą, asmeniui nereikės dar kartą mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokų pagrindinei pensijos daliai, nes jau sumokėjus ūkininko ar jo partnerio įmokas, asmuo yra atleidžiamas nuo prievolės mokėti įmokas už verslo liudijimo galiojimo laikotarpį.

 

Pažymėtina, jog valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimas ūkininkams ir jų partneriams, kaip ir kitiems valstybiniu socialiniu draudimu apdraustiems asmenims, suteikia socialines garantijas, nes esant draudiminiam įvykiui atsiranda teisė į valstybinio socialinio draudimo išmoką įstatymų nustatyta tvarka. Mokėdami valstybinio socialinio draudimo įmokas, ūkininkai ir jų partneriai įgyja teisę į senatvės ar netekto darbingumo pensiją, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokas. Mirties atveju apdraustojo sutuoktinis ir vaikai įgyja teisę į našlių ir našlaičių pensijas.

 

 

                      Išsamesnės informacijos teirautis tel. (8 5) 272 3205

 

 

 

 

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8 5) 239 1018