>
2021-12-27

Ūkininkai ir toliau galės skolintis palankesnėmis sąlygomis

Ūkininkai ir įmonės, kurios patyrė sunkumų dėl COVID-19 pandemijos, galės ir toliau kreiptis į bankus bei kredito unijas dėl paskolų ir lizingo paslaugų. Vyriausybė pritarė Žemės ūkio ministerijos siūlymui – finansų įstaigoms individualias garantijas teikti iki birželio pabaigos ir taip sudaryti  ūkininkams bei įmonėms palankesnes sąlygas pasiskolinti.

Šalys narės valstybės pagalbą  – garantijas finansų įstaigoms – galėjo teikti iki šių metų gruodžio 31 d., tačiau Europos Komisija leido šį terminą pratęsti iki 2022 metų birželio 30 d. Taigi ir toliau bus tiesiama pagalbos ranka sunkumų dėl pandemijos  patiriantiems ūkininkams ir įmonėms, veikiančioms žemės ūkio, maisto ir miškų ūkio, kaimo plėtros, akvakultūros ir žuvininkystės srityse.

Susiduriantiems su likvidumo problemomis apyvartinis kapitalas reikalingas tęsti ūkio veiklą, supirkti žemės ūkio produktus ir iš anksto atsiskaityti su žemdirbiais, taip pat užtikrinti dirbančiųjų pajamas.

Bankams ir kredito unijoms garantijas dėl paskolų ir lizingo paslaugų teikia UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas. Iki šiol jau suteikta garantijų už 11,8 mln. eurų.

Planuojama, kad per 2022 m. I pusmetį už paskolas ir lizingo paslaugas bus suteikta individualių garantijų už 8 mln. eurų.