Turinčioms idėjų vietos veiklos grupėms – dar didesnis paramos intensyvumas

Data

2017 10 31

Įvertinimas
0
scena.jpg

Jau  nuo lapkričio 2 d. iki 30 d. vietos veiklos grupės (VVG) šiemet paskutinį kartą galės teikti paraiškas bendradarbiavimo projektams įgyvendinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės ,,LEADER“ veiklos sritį  ,,Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“.

Šį rudenį Lietuvoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje, kurioje dalyvavo apie 200 dalyvių iš 13 valstybių, vietos veiklos grupių išsakytas poreikis lėmė, kad dabar paramos galima kreiptis ne tik teritorinio, bet ir tarptautinio bendradarbiavimo projektams, taip pat parengiamajai techninei paramai (jeigu tarptautinio bendradarbiavimo projekto idėja dar neišgryninta) gauti.

Parama pagal minėtąją KPP priemonę teikiama kaimo vietovių arba dvisektorėms VVG, kurios įgyvendina Žemės ūkio ministerijos patvirtintas vietos plėtros strategijas. Projekto partneriais gali būti kaimo, miesto, dvisektorės, žuvininkystės vietos veiklos grupės, kurios įgyvendina vietos plėtros strategijas ir veikia Lietuvoje arba, tarptautinio bendradarbiavimo projekto atveju, Europos Sąjungos valstybės narės arba trečiosios šalies kaimo teritorijoje.

Parama teikiama vadovaujantis  KPP priemonės ,,LEADER“ veiklos srities ,,VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ įgyvendinimo taisyklėmis, kurios patvirtintos žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3D-196.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad paraiškos projektams įgyvendinti bus priimamos pagal 2017 m. spalio 27 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-682 atnaujintas taisykles. Jose įtvirtinta naujovė, kuriai pritarė Europos Komisija – tai didesnis paramos intensyvumas projektams. Atnaujintos ir paramos paraiškų formos.

Paramos dydis teritorinio bendradarbiavimo projektams įgyvendinti gali siekti iki 100 000 Eur, paramos intensyvumas – 90 proc.

Parama tarptautinio bendradarbiavimo projektams inicijuoti negali viršyti 3 000 Eur, o paramos intensyvumas – 100 proc. Svarbu tai, kad parama, skirta pasirengti tarptautinio bendradarbiavimo projektui įgyvendinti, tai pačiai VVG gali būti skirta tik vieną kartą per visą programinį laikotarpį.

Paramos dydis tarptautinio bendradarbiavimo projektams įgyvendinti – iki 100 000 Eur, pramos intensyvumas – 100 proc. Jei projektas bus įgyvendinamas su VVG, kuri yra iš Baltijos jūros regiono, projektu taip pat turės būti siekiama įgyvendinti ir Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono vietos plėtros strategijos tikslus, kurie iš esmės  siejasi su VVG strategijų tikslais.

Iš viso 2014–2020 metų programiniu laikotarpiu kaimo vietovių ir dvisektorių VVG bendradarbiavimo projektams iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų skirta 2,9 mln. Eur. 2017 m. šiems bendradarbiavimo projektams numatytas 724 tūkst. Eur finansavimas, iš šios sumos 503 tūkst. Eur skirti lapkričio mėnesį pateiktoms bendradarbiavimo projektų paraiškoms. Paminėtina, kad bendradarbiavimo projektuose kiti partneriai, t. y. miesto, žuvininkystės vietos veiklos grupės, prie bendrai vykdomo projekto prisideda lėšomis iš kitų fondų (Europos socialinio fondo, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo bei kt.), todėl bendra tokių projektų vertė finansine išraiška yra dar didesnė.

Bendradarbiavimo projektai kaimo VVG nėra naujovė, jos jau turi bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo patirties – 2007–2013 m. programiniu laikotarpiu įgyvendintas 71 projektas. Šiais metais gauti 4 VVG projektai (vienas teritorinio ir 3 tarptautinio bendradarbiavimo), kurie yra vertinami Nacionalinės mokėjimo agentūros. Visai tai rodo, kad VVG noriai bendradarbiauja ir turi idėjų, ką daryti, kad kaime būtų galima gyventi, dirbti ir užsidirbti.