Tikslinamas nutarimas dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos žemės ūkio paskirčiai

Data

2003 12 17

Įvertinimas
0

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS

 

Informacija

 

2003 gruodžio 17 d.

 

Tel.: 2391-018, Faks. 2391-015;

http://www.old.zum.lt ;  el.paštas: [email protected]

 

TIKSLINAMAS NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS  ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

 

Pasak Nacionalinės Žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus Kazio Maksvyčio, Vyriausybė patikslino nutarimą ,,Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos žemės ūkio paskirčiai (veiklai)“. Minėto nutarimo nuostatos suderintos su kitais Lietuvoje galiojančiais teisės aktais.

Nutarime ,,Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos žemės ūkio paskirčiai (veiklai)“ įtvirtinamos tokios pat nuostatos, kaip ir Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinajame įstatyme, pagal kurias juridiniai asmenys gali įsigyti žemės ūkio paskirties žemės. Kadangi nuostatų esmė nesikeičia, o yra derinami tik teisės aktai, tai juridiniai asmenys, kaip ir nustatyta anksčiau, gali įsigyti nuosavybės teise žemės ūkio paskirties žemės, jeigu per paskutinius dvejus metus ne mažiau kaip 50 procentų pajamų gavo iš žemės ūkio veiklos. Be to, remiantis Lietuvos Konstitucija, mūsų šalies juridiniai ir fiziniai asmenys gali įsigyti nuosavybėn ne žemės ūkio paskirties žemės sklypus.

Derinant nutarimo projektą su Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinuoju įstatymu, numatyta, kad asmenys, kurie pageidauja pirkti valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypą, žemėtvarkos skyriui kartu su prašymu be kitų dokumentų turi pateikti dokumentus, patvirtinančius asmens teisę įsigyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą. Jei žemės sklypą norėtų pirkti fizinis asmuo, jis turėtų pateikti kvalifikacinio pasirengimo ūkininkauti pažymėjimo arba ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas. Jei juridinis asmuo pageidautų įsigyti žemės sklypą, reiktų pateikti: juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją; juridinio asmens metinį balansą; pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius dvejus kalendorinius metus, sudarytą pagal Žemės ūko veiklos pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodiką, patvirtintą žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu.

Valstybinės žemės nuomotojas (valstybė) pagal savivaldybės tarybos sprendimą pakeisti žemės, išnuomotos ne aukciono būdu, nuomos mokesčio tarifą ar sumažinti žemės nuomos sutartyje nustatytą žemės nuomos mokestį, perskaičiuos žemės nuomos mokesčio dydį. Pažymėtina, kad remiantis Žemės reformos įstatymu žemės reformos žemėtvarkos projektai gali būti įgyvendinami fizinių ir juridinių asmenų lėšomis, jeigu šie asmenys sutinka. Todėl numatyta, kad jeigu žemės pirkėjai arba jos nuomininkai sutinka, žemės sklypai būtų ženklinami bei dokumentacija rengiama minėtų asmenų lėšomis.

Nustatyta, kad jeigu asmuo nustatytu laiku neatvyksta pasirašyti valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties, apskrities viršininko administracija, turi pakartotinai kreiptis į valstybės įmonę Registrų centrą dėl pažymos išdavimo apie registre įregistruotus nekilnojamuosius daiktus ir daiktines teises į juos, šių teisių suvaržymus ir įstatymų nustatytus juridinius faktus. Todėl, nutarimu nustatyta, kad tokiais atvejais pakartotinių pažymų išdavimo išlaidos bus įskaitomos į sutarties sudarymo išlaidas.

 

 

Parengė Aušra RAMOŠKAITĖ

 

Cituojant pranešimus, šaltinį prašome nurodyti.
Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.