Tikslinama melioracijos sistemų ir jų įrenginių apskaita

Data

2000 12 20

Įvertinimas
0
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

Viešųjų ryšių sekretoriatas

Tel.: 391 -  019,   391 - 018;     Fax.: 391 - 015;
www.old.zum.lt; el.paštas: vilmak@zum.lt
Viešųjų ryšių sekretoriato viršininkė Vilma Kavaliauskienė

 Informacija 2000 m. gruodžio 20 d.

TIKSLINAMA MELIORACIJOS SISTEMŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ APSKAITA

Siekiant išvengti per daugelį metų melioruotos žemės ir melioracijos įrenginių apskaitoje susikaupusių netikslumų, Žemės ūkio ministras Kęstutis Kristinaitis įsakymu (2000 12 15, Nr.358) “Dėl melioruotos žemės ir melioracijos įrenginių apskaitos” pritarė apskričių viršininkų administracijų Kaimo reikalų departamentų pateiktiems valstybei priklausančių sausinimo sistemų ir jų statinių inventorizavimo rezultatams ir, vadovaujantis inventorizavimo rezultatais, pasiūlė patikslinti sausinimo ir drėkinimo sistemų ir jų įrenginių apskaitos 2001 sausio 1 d. būklės duomenis. Sausinimo sistemos ir jų įrenginiai paskutinį kartą buvo inventorizuoti 1986 metais. Šiandien kai kurių sausinimo įrenginių neįmanoma atstatyti, nes jie yra užstatytose teritorijose, tose vietose įrengti karjerai, tvenkiniai ir pan.

Kaip paaiškino Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio plėtros ir maisto departamento Melioracijos ir aplinkos skyriaus viršininkas Antanas KISIELIAUSKAS, iš viso sausinamos žemės Lietuvoje yra 2,6 mln. hektarų. Atlikus sausinimo sistemų ir jų įrenginių inventorizavimą, nustatyta, kad bendras neveikiančių arba neefektyviai veikiančių sausinimo sistemų plotas yra 315 tūkst. ha, arba 12 proc. nuo viso sausinamo ploto, iš jų neveikiančių sistemų (siūlomų išbraukti iš sausinamos žemės apskaitos) plotas yra apie 40 tūkst. ha, arba 1,5 proc., o neefektyviai veikiančių – 275 tūkst. ha, arba 10,5 proc.

Sausinimo sistemų ir jų įrenginių inventorizavimą, pagal Žemės ūkio ministro įsakymu (2000 04 26, Nr. 130) “Dėl valstybei priklausančių sausinimo sistemų ir jų įrenginių inventorizavimo”patvirtintą Valstybei priklausančių sausinimo sistemų ir jų įrenginių inventorizavimo tvarką, organizavo Apskričių viršininkų administracijų Kaimo reikalų departamentai. Inventorizavimui atlikti apskrityse ir rajonuose buvo sudarytos komisijos, kurių veikloje dalyvavo ne tik melioracijos specialistai, bet ir rajonų žemėtvarkos skyrių darbuotojai, seniūnai, žemės savininkai. Pagrindinį techninį darbą – lauko tyrimus - atliko rajonų žemės ūkio (melioracijos) skyrių melioracijos specialistai arba samdomos įmonės, atestuotos melioracijos projektavimo ar vykdymo darbams atlikti.

Atsižvelgiant į faktišką melioruotų plotų būklę, įsakymu numatyta kasmet tikslinti melioracijos sistemų ir jų įrenginių apskaitos duomenis apie sausinamas ir drėkinamas žemes bei neefektyviai veikiančių sausinimo sistemų plotą.

 Viešųjų ryšių sekretoriatas
Cituojant pranešimus, prašome nurodyti šaltinį.
Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.