Tikrinamos veislininkystės institucijos

Data

2016 12 22

Įvertinimas
0
FB-SZ31597.jpg

                                           

Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atlieka asociacijų – pripažintų veislininkystės institucijų planinius patikrinimus.

Kaip informavo  tarnybos viršininkas Vilius Rekštys, šis ūkio subjektų patikrinimas prasidėjo 2016 m. gruodžio 13 d. ir baigsis gruodžio 22 d.  Tarnyba atlieka asociacijų - pripažintų veislininkystės institucijų planinius patikrinimus  dėl suteiktų veislininkystės funkcijų vykdymo. Jų metu tikrinami kilmės knygoje einamaisiais metais atlikti įrašai, finansiniai dokumentai, susiję su kilmės knygos vedimo ir genetinės kokybės vertinimo išlaidomis, bei kiti su veislininkyste susiję dokumentai.

Numatoma, kad pasibaigus šiems finansinės apskaitos metams, 2017 m. kovo–balandžio mėnesiais bus atliekamas visų finansinių dokumentų, susijusių su kilmės knygos vedimu ir genetinės kokybės vertinimo išlaidomis, tikslinis auditas.