Taryba sieks politinio susitarimo dėl žvejybos galimybių 2014 metams ir oficialiai patvirtins reformuotos Bendrosios žemės ūkio politikos teisės aktus

Data

2013 12 13

Įvertinimas
0

 

ES žemės ūkio ir žuvininkystės taryboje gruodžio 16-17 d. ministrai sieks politinio susitarimo dėl tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybių ES vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose ES nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems ES laivams 2014 metams.

Vertinant pagal apimamų išteklių skaičių, šis politinis sutarimas yra pagrindinis žvejybos galimybių sprendimas. Remdamasi mokslininkų rekomendacijomis bei metiniuose susitikimuose priimtais tarptautiniais sprendimais, spalio mėn. pabaigoje Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl minėtų galimybių. Europos Komisija atsižvelgė į valstybių narių pageidavimą ir, skirtingai nei 2012 ir 2013 metais, parengė vieną dokumentą.

Taip pat minėtos Tarybos metu bus siekiama politinio sutarimo dėl žvejybos galimybių Juodojoje jūroje 2014 metais. Šiuo pasiūlymu nustatomos žvejybos galimybės dviejų išteklių – atlantinių šprotų ir paprastojo oto, kurių žvejyba suinteresuotos dvi ES valstybės – Rumunija ir Bulgarija.

“Siekiame nustatyti žvejybos galimybes vadovaujantis naujos Bendrosios žuvininkystės politikos principais, aplinkosauginiu, ekonominiu ir socialiniu požiūriu tausiame lygyje”, - teigia Lietuvos žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna.

Kaip žinia, vienas svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo prioritetų buvo derybų dėl Bendrosios žemės ūkio politikos reformos ir darbų, susijusių su šios reformos įsigaliojimo laiku užbaigimas. Paskutinės Tarybos pirmininkaujant Lietuvai metu bus oficialiai patvirtinti Bendrosios žemės ūkio politikos teisės aktų paketas bei pereinamųjų BŽŪP nuostatų 2014 m. reglamentas. Naujoji BŽŪP ūkininkams padės lengviau prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, užtikrins maisto kokybę, aplinkosaugą, tvarų kaimo ekonomikos augimą.

Tarybos metu bus pristatyti kiti aktualūs klausimai: Europos Komisijos pasiūlymas dėl informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimų skatinimo vidaus rinkoje ir trečiose šalyse, pasiekta pažanga vykstančiose tarpinstitucinėse derybose dėl naujojo Europos jūrinių reikalų ir žuvininkystės fondo, ataskaita apie pasiektus rezultatus dėl Augalų dauginamosios medžiagos, Augalų sveikatos, oficialios kontrolės ir Gyvūnų sveikatos teisės aktų paketo, informacija apie esamą padėtį, susijusią su augalinių produktų patekimu į Rusijos Federacijos rinką ir kt.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8 5) 2391 274