Tartasi dėl maisto tiekimo iš intervencinių sandėlių labiausiai nepasiturintiems asmenims

Data

2005 10 13

Įvertinimas
0

 

Viešųjų ryšių skyrius

 

2005-10-13

 

TARTASI DĖL MAISTO TIEKIMO IŠ INTERVENCINIŲ SANDĖLIŲ LABIAUSIAI NEPASITURINTIEMS ASMENIMS

 

Spalio 13 d. Žemės ūkio ministerijoje įvyko pasitarimas dėl pagalbos labdaros organizacijoms, vykdančioms maisto tiekimo iš intervencinių sandėlių labiausiai nepasiturintiems asmenims programą. Pasitarime dalyvavo Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros, Carito, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos, labdaros ir paramos fondo „Lietuvos ir JAV iniciatyva“, savivaldybių administracijų ir socialinės paramos skyrių atstovai.

Pasak žemės ūkio viceministro Jono Kondroto, Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, atsirado galimybė dalyvauti maisto produktų iš intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems asmenims tiekimo programoje. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu Žemės ūkio ministerija kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Vidaus reikalų ministerija parengė ir patvirtino Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programos įgyvendinimo veiksmų planą.

Europos Komisijos sprendimu Lietuvai šiai programai skirta 16 tūkst. tonų kviečių ir 5 tūkst. tonų ryžių, bendra paramos suma – 2,49 mln. eurų. Planuojama, jog ši parama Lietuvoje bus paskirstyta 250 tūkst. žmonių. Paramos gavėjais laikomi asmenys, kurių mėnesio pajamos vienam šeimos nariui neviršija 202,5 Lt (58,7 EUR). Maistas bus skirstomas dviem būdais: 90 proc. – paketais kas mėnesį, 10 proc. - valgyklose. Produktus dalins Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, Labdaros ir paramos fondas ,,Lietuvos ir JAV iniciatyvos“, religinė bendrija Lietuvos Caritas.

Gavus raštišką Europos Komisijos sprendimą, jog Lietuvai skirtos lėšos šios programos įgyvendinimui, reikės organizuoti produktų atvežimą, perdirbimą, perpakavimą bei paskirstymą į savivaldybes, tačiau Kauno, Panevėžio, Kaišiadorių, Klaipėdos, Utenos, Alytaus ir Ukmergės miestų savivaldybėse labdaros organizacijos kol kas neranda tinkamų patalpų produktų sandėliavimui. Problema ir tai, kad kai kuriose savivaldybėse nėra labdaros organizacijų atstovų, galėsiančių dalyti paramą. Pasitarimo metu nutarta, jog Žemės ūkio ministerija papildomai kreipsis į šių savivaldybių merus ir administracijas su prašymu padėti labdaros organizacijoms, suteikiant pagalbą sandėliuojant ir transportuojant.

Pasitarimo metu taip pat diskutuota ir dėl paramos gavėjų, kurie gaus šią paramą, skaičiaus. Nepasiturinčių asmenų sąrašai artimiausiu metu turės būti suderinti tarp savivaldybių ir labdaros organizacijų.

Žemės ūkio ministerijos informacija.
tel. (8~5) 239 10 18, faks.  (8~5) 239 12 12; el. paštas spauda@zum.lt