Tarptautinis bendradarbiavimas: ES paramos administravimo patirtimi pasidalinta su Moldovos agentūra

Data

2012 10 31

Įvertinimas
0

Siekiant puoselėti bendradarbiavimą užsienyje, stiprinti mūsų šalies autoritetą, Lietuvos žemės ūkio sektoriaus atstovai dalyvauja įvairiose tarptautiniuose projektuose, kuriuose dalijamasi patirtimi administruojant Europos Sąjungos (ES) paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai.

Šių metų spalio mėnesį Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) baigė įgyvendinti tarptautinį projektą „Moldovos mokėjimo agentūros administracinių gebėjimų stiprinimas – institucinės veiklos optimizavimas, reorganizuojant teritorinius skyrius“. Vykdydami projektą, NMA specialistai pasidalino patirtimi su kolegomis Moldovoje, siekiančiais optimizuoti savo teritorinių skyrių veiklą pagal pasiteisinusį NMA modelį.

Projektas „Moldovos mokėjimo agentūros administracinių gebėjimų stiprinimas – institucinės veiklos optimizavimas, reorganizuojant  teritorinius skyrius“ finansuojamas pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos programą. Ši programa skirta tam, kad skatintų Lietuvos institucijas  prisidėti prie demokratijos, saugumo ir stabilumo erdvės kaimyniniuose regionuose plėtojimo, aktyvintų politinius, kultūrinius, ekonominius ir socialinius ryšius su regiono valstybėmis, didintų Lietuvos vaidmenį formuojant ir įgyvendinant tarptautinių organizacijų politiką regione ir taip stiprintų Lietuvos nacionalinį saugumą.

Minėto projekto įgyvendinimas prasidėjo 2012 m. birželio mėnesį, nors glaudus bendradarbiavimas tarp NMA bei Moldovos Intervencijos ir žemės ūkio išmokų agentūros užsimezgė dar 2011 m. rugsėjį. Tuomet Lietuvoje besilankantys moldavai išreiškė norą bendradarbiauti su NMA, kuriant ES reikalavimus atitinkančią instituciją. 2012 m. pavasarį Lietuvos Respublikos užsienio ministerija patvirtino finansavimą dvišaliam projektui.

Prasidėjus projekto įgyvendinimui, NMA ekspertai apsilankė Kišiniove įsikūrusioje Moldovos Intervencijos ir žemės ūkio išmokų agentūroje, kur buvo pristatyta dabartinė NMA struktūra, taip pat paramos administravimo metu kylančios problemos. Šiuo metu mokėjimo agentūra Moldovoje yra dar tik kuriama, ją sudaro centrinis padalinys ir 36 teritoriniai skyriai, kurių kiekviename dirba tik po vieną darbuotoją.

Rudens pradžioje Moldovos delegacija apsilankė Lietuvoje. Moldovos mokėjimo agentūros atstovai, besiruošiantys ES paramos administravimui pagal IPARD programą, susipažino su NMA struktūra, išklausė specialistų pranešimus apie SAPARD administravimo patirtį, taikomas informacines sistemas, pasirengimą 2014 – 2020 m. etapui. Delegaciją domino tiek 10 NMA teritorinių padalinių veiklos specifika, tiek visos įstaigos veiklos organizavimas.

Baigiantis projektui, NMA ekspertai pateikė rekomendacijas dėl optimalaus Moldovos mokėjimo agentūros teritorinių skyrių darbuotojų skaičiaus, organizacinės struktūros, parengė gaires teritorinių skyrių nuostatams, darbuotojų pareigybių aprašymams, darbo procedūroms.

Tikimasi, kad perduota patirtis prisidės prie ES nustatytus akreditavimo kriterijus atitinkančios mokėjimo agentūros Moldovoje kūrimo.

Nacionalinės mokėjimo agentūros informacija