>
2023-02-05

Šv. Agotos, duonos globėjos, diena

Šiandien minima šv. Agotos, duonos globėjos, diena. Nuo seno tikima, kad vasario 5 d. bažnyčioje pašventinta duona gali apsaugoti nuo gaisro, ligų ar nelaimių. 

Duona ir jos kepimas visada buvo apipintas tikėjimu, sakralumu. Tai – kasdienio, sunkaus žemdirbio darbo vaisius, iki šiol ant stalo užimantis ypatingą vietą.