Susitiko žemės ūkio ir aplinkos ministrai

Data

2020 01 15

Įvertinimas
3
job-4131482_960_720.jpg

Trečiadienį vykusiame žemės ūkio ministro Andriaus Palionio ir aplinkos ministro Kęstučio Mažeikos susitikime aptarti gyvūninės kilmės pelenų naudojimo tręšimui, paukščių daromos žalos pasėliams kompensavimo, mėšlo ir srutų tvarkymo reikalavimų bei kiti abi ministerijas liečiantys klausimai.

Buvo rastas kompromisas dėl gyvūninės kilmės pelenų naudojimo tręšimui reglamentavimo, diskutuota apie išmaniosios melioracijos finansavimo šaltinius, taip pat daug dėmesio skirta teritorijų ir statinių statybos planavimui reikalingo stambaus mastelio bazinio topografinių erdvinių duomenų rinkinio sudarymui.

Ieškant geriausių sprendimų aptarti melioracijos griovių, sureguliuotų upių valymo klausimai, Žemės ūkio ministerijos pasirengimas naujajam Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) laikotarpiui ir Strateginio plano rengimo etapai bei Lietuvos Respublikos Bendrojo plano aktualijos. 

Susitikimo metu ypatingas dėmesys skirtas galimiems klimato kaitos valdymo instrumentams, juk su aplinka ir klimatu yra susiję 3 iš 9 būsimosios BŽŪP prioritetinių tikslų. Lietuva iš esmės palaiko didesnes BŽŪP ambicijas aplinkosaugos ir klimato srityje, tačiau pabrėžia, kad tam turėtų būti skirtas tinkamas finansavimas, mažinama administracinė našta ūkininkams bei suteikiamas didesnis lankstumas valstybei narei įgyvendinant su aplinka ir klimatu susijusius reikalavimus.

Tokio pobūdžio susitikimai jau tampa tradicija, ieškoma greitesnių ir kokybiškų būdų spręsti ministerijų aktualius klausimus.