Susitarta dėl žvejybos kvotų Baltijos jūroje 2013 metais

Data

2012 10 23

Įvertinimas
0

Spalio 22 d. Liuksemburge įvykusiame Europos Sąjungos Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdyje buvo susitarta dėl žvejybos kvotų Baltijos jūroje 2013 metais.

Šiemet susitarimą dėl žvejybos galimybių ateinantiems metams pavyko pasiekti kaip niekada greitai. Tam įtakos turėjo tiek pagerėjusi daugumos pelaginių žuvų išteklių būklė, tiek „Baltfish“ forumo, vienijančio visų Baltijos jūros regiono ES valstybių narių administracijų atstovus, nuveiktas darbas siekiant surasti bendrą požiūrį. Kaip pažymėjo pasisakę ES valstybių narių ministrai ir Europos Komisijos atstovai, „Baltfish“ forumas yra puikus ir sektinas glaudesnio regioninio bendradarbiavimo pavyzdys. Šis bendradarbiavimas itin akcentuojamas ir būsimojoje ES bendrojoje žuvininkystės politikoje.

Žemės ūkio ir žuvininkystės taryboje ministrai sutarė, kad kitais metais šprotų žvejybos kvotos didės 11proc., o Centrinio baseino strimelių – 15proc. Tiesa, taikant daugiametį Baltijos menkių išteklių valdymo planą, menkių žvejybos kvotos rytinėje Baltijos dalyje sumažės 9proc., o vakarinėje – 5,9proc. Lašišų žvejybos galimybės sumažintos 11proc. Menkių žvejybos dienų skaičius nepadidintas, tačiau 2013 metais, kaip ir ankstesniais, bus galima perskirstyti žvejybos dienas tarp valstybės narės laivų, papildomas dienas skiriant ne daugiau kaip 15 proc. visų menkes žvejojančių laivų.

Pasiektas sutarimas reiškia, kad rytinės Baltijos jūros dalies menkių ir šprotų žvejybos galimybės jau 2013 metais atitiks didžiausią tausios žvejybos lygį, o daugumai likusių žuvų išteklių šis lygis bus palaipsniui pasiektas iki 2015 metų.

 

Lietuvai 2013m. skiriamos žvejybos kvotos (tonomis)

Pokytis, lyginant su 2012m.

procentais

tonomis

Menkės

     

Rytinėje Baltijos dalyje

25-32 pakvadračiai

3464

-9 %

-354

Vakarinėje Baltijos dalyje

22-24 pakvadračiai

469

-5.9%

-30

Strimėlės

25-27, 28.2, 29 ir 32 pakvadračiai

2633

+15%

+344

Šprotai

22-32 pakvadračiai

 

+11%

+1238

Lašišos

22-31 pakvadračiai

1685*

-11%

-214*

*- lašišų kvota nurodyta vienetais

Žemės ūkio ministerijos informacija