Supaprastinta Lietuvoje pagamintų alkoholinių gėrimų išvežimo į Estiją tvarka

Data

2004 12 29

Įvertinimas
0

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS

 

Informacija

 

2004 gruodžio 28 d.

 

Tel.: 2391-018, Faks. 2391-015;

http://www.old.zum.lt ;  el.paštas: ausra@zum.lt

 

 

SUPAPRASTINTA LIETUVOJE PAGAMINTŲ ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ IŠVEŽIMO Į ESTIJĄ TVARKA

 

Žemės ūkio ministerija informuoja, kad išvežant Lietuvoje pagamintus alkoholinius gėrimus į Estiją bus pripažįstami laboratorijų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. B1-617 „Dėl Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr. 106-3959; 182-6759), išduoti produktų atitiktį patvirtinantys dokumentai.

Kaip sakė Žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo departamento perdirbtų produktų skyriaus vedėjo pavaduotojas Nerijus Raudonis, ilgą laiką eksportuojant lietuviškus alkoholinius gėrimus į Estiją buvo reikalaujama pateikti Lietuvos Nacionalinės veterinarijos laboratorijos išduotą atitiktį patvirtinantį dokumentą bei produktų tyrimo protokolą, o tai sudarydavo papildomus sunkumus įmonėms. Kitu atveju tyrimus galima buvo atlikti ir Estijos laboratorijose, bet juos apmokėti turėdavo Lietuvos ūkio subjektai, eksportuojantys produkciją.

Tačiau gruodžio mėnesį pasibaigusiose derybose, kuriose dalyvavo Lietuvos ir Estijos atsakingų institucijų pareigūnai, buvo susitarta, kad Estijos kontroliuojančios institucijos pripažins patvirtintų Lietuvos įmonių bei institucijų laboratorijų išduotus produkto atitiktį patvirtinančius dokumentus. Šiuo metu patvirtintą ir Estijos žemės ūkio ministerijai perduotą notifikuotą sąrašą sudaro keturiasdešimt Lietuvos laboratorijų, o apie naujai patvirtintas laboratorijas informacija bus teikiama kaip galima operatyviau, kad ūkio subjektai nepatirtų sunkumų registruodami išvežamus produktus.

Tikimasi, kad šis prekybos sąlygų supaprastinimas leis padidinti Lietuvoje gaminamų alkoholinių gėrimų išvežimo į Estiją apimtis. 2002 m. į Estiją išvežta 90 tūkst. litrų alkoholinių gėrimų, o 2003 m. - 178 tūkst. litrų. 

Parengė Aušra Ramoškaitė

Cituojant pranešimus, šaltinį prašome nurodyti.
Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.